Home Điện-Điện Tử ❖ LỆNH IMPORT SELECTION TRONG ORCAD

❖ LỆNH IMPORT SELECTION TRONG ORCAD

47
0

Nhập nội dung của tập tin đã tạo vào trang thiết kế mạch nguyên lý hiện hành.

  1. Dùng lệnh New để mở trang thiết kế mạch mới.
  2. Chọn File / Import Selection. Khung thoại Import Selection như sau:

lenh cao

 

  1. Trong khung thoại này, bạn kích chọn nút .lệnh Add Library để mở thư viện có chứa khôi mạch mà bạn muôn nhập.
  2. Chọn thư viện và kích OK.
  3. Chọn tên khôi mạch muốn nhập và kích chọn OK.
  4. Trỏ lại trang thiết kế hiện hành, khôi mạch bạn vừa chọn sẽ bám theo con trỏ, hãy chọn vị trí để đặt và kích nút trái chuột.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here