Điện-Điện Tử

Lỗi các đường ngang ngừng hoạt động trên Tivi

3-30

Hình 3-30-Q 901 bị rò khiển cho khung hình bị sụp xuống sau khi hoạt động được 10 phút.

From R907: Từ R907; Leaky: rò; +120V reg.: 120V độ ổn áp.

Nghĩa là điện áp cáo hơn bình thường ở đầu cực góp của transistor công suất và ở bộ cấp điện áp thấp nếu khung hình có các đường

 

ngang. Đo điện áp dc ở nguồn điện áp thấp (hình 3-31). Trong một số TV bán dẫn đời cũ, đế ngăn ngừa cao áp quá cao ở bóng đèn hình, một mạch ngừng (shutdovvn circuit) sẽ làm cho hình trở thành những đường ngang thay vì ngừng hoạt động hoàn toàn cả vĩ mạch.

 

3-31

Hình 3-31 – Kiểm tra cao áp ở anốt bóng đèn hình nếu có các đường sọc ngang, chỉ ra là cao áp ngừng hoạt động.

Nhưng đường sọc ngang này không không thể chỉnh hết bằng chức năng chỉnh đồng bộ ngang (vertical hold) chừng nào vĩ mạch còn ngừng hoạt động. Đề xác định các mạch dao động ngang bị trục trặc hay nếu vĩ mạch ở chế độ ngừng. Kiểm tra điện áp dc đặt vào đầu transistor công suất. Nếu diều chỉnh b+ không làm cho điện áp thấp xuống, thì nghĩa là mạch ổn áp điện áp thấp bị trục trặc. Trước hết, kiểm tra tất cả các transistor và điôt có bị rò không. Tiếp theo, đo điện trợ của từng điện trở thiết yếu – đặc biệt là những điện trở bị biến đổi màu và sờ tay thấy nóng. Kiểm tra các tụ lọc điện phân bằng một dụng cụ kiểm tra tụ điện xem điện dung có bị thay đổi hay không. Nếu điện áp dc bình thường ở transistor công suất ra thì nghĩa là bộ dao động ngang có trực trặc.

 

Post Comment