Home Xi mạ Mạ điện Mạ Điện_Bài 14: Cách xử lý kim loại sắt thép, đồng và...

Mạ Điện_Bài 14: Cách xử lý kim loại sắt thép, đồng và hợp kim đồng

43
0

cach-xu-ly-be-mat-kim-loai1                           cach-xu-ly-be-mat-kim-loai-dong1

1. XỬ LÝ BỀ MẶT SẮT T THÉP THÔNG THƯỜNG

a. Nếu bề mặt chi tiết có nhiều dầu mỡ, thuốc đánh bóng … cần phải tẩy dầu. Có thể tẩy dầu trong dung môi hữu cơ hoặc tẩy dầu hóa học. Những chi tiết bị giòn do hyđrô, không tẩy dầu catôt.

b. Nhiệt luyện khử ứng lực: Đế đé phòng thcp cường độ cao, thép lò xo, trong quá trình mạ bị giòn hyđrô, trước khi mạ, cẩn phải tối ớ nhiệt độ thấp hơn 10 – 25 độ C, thời gian trên 3 giờ, để khứ ứng xuất nội. Khi không biết nhiệt độ tôi, có thể tôi ở nhiệt độ 180 – 200°c, giữ nhiệt trong thời gian trên 3 giờ.

c. Những chi tiết có lớp gỉ và ôxi hóa cần phải tẩy gỉ: Tùy theo mức độ gỉ và lớp ôxi hóa, nguyên liệu nền mà chọn dung dịch thích hợp. Những chi tiết dề thấm hyđrô gây giòn, không tẩy axit, có thể dùng phương pháp phun cát, mài bóng, quay bóng …

d. Trên bể mặt chi tiết sau khi tẩy axit, có lớp mùn, có thổ tẩy trong dung dịch H2S04 30 – 50 g/1 và CrO, 200 – 300 g/l hoặc NaOH 50 – 100 g/1, nhiệt độ 70 – 80uc, hoặc NaOH 50 – 100 g/1, H2OỊ 5 – 15 g/1, nhiệt độ thường.

e. Chi tiết sau khi đã xử lý qua các công nghệ trên, bể mật rất sạch, chi cần tẩy nhẹ làm cho bể mặt hoạt hóa. Thành phần dung dịch tẩy nhẹ là HCI hoặc H2S04 50-100 ml/1, nhiệt độ thường, thời gian 0,5 – 2 phút.

2.Xử LÝ BÈ MẶT ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG

Xử lý bề mặt đổng và hợp kim đổng khác với sắt thép như sau:

– Tẩy đồng và hợp kim đồng không cần có biện pháp chống giòn hyđrô, bởi vì giòn hyđrô rất nhỏ.
– Tẩy đồng và hợp kim đồng có ít mùn, không cần phái tiến hành xử lý mùn.

>> Ngoài hợp kim Cu – Sn – Cu – Sn – Be, các phương pháp xử lý hợp kim đồng khác giống như xử lý đồng tinh khiết.

a. Xử lý thông thường

Giống như các kim loại khác, nếu bé mặt chi tiết có nhiều dầu mỡ hoặc thuốc đánh bóng, cần phái tiến hành tẩy dầu. Những chi tiết cần mạ cục bộ, tiến hành xử lý cách diện những chỗ không cần mạ. Thành phần và chế độ công nghệ lấy dầu.

b. Tẩy gỉ

Khi bề mặt đồng có lớp ôxit và gỉ cần phái tiến hành tây gi, tiến hành tẩy gi đổng  Hợp kim Cu – Zn – Pb, khi tẩy trong dung dịch H2S04 sẽ sinh thành kết tủa PbS04 làm cho lớp mạ có nhiều lỗ hoặc bong ra. Vì vậy, khi tái hợp kim Cu – Zn – Pb cần táy trong dung dịch HN03 hoặc HBF4, nhiệt độ thường.

c. Tẩy nhẹ

Ngoài hợp kim Cu – Zn – Pb, táy nhẹ đồng và hợp kim đồng đều dùng dung dịch HBF4 20 – 50 ml/l hoặc HNO, 100 – 200 ml/l. ở nhiệt độ thường. Nếu mạ trong dung dịch flo – borat, đồng và hợp kim đồng, có thể tẩy nhẹ trong dung dịch HBF4 80 – 100 ml/l, không cần rứa nước, đưa trực tiếp vào bể mạ.

d. Trung hòa

Giống như sắt thép, mạ trong dung dịch xianua, sau khi tẩy nhẹ đồng và hợp kim đồng cần phải tẩy nhẹ đồng và hợp kim đồng trong dưng dịch Na->COj 30 – 100 g/1.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật