Mạ điện

Mạ Điện_Bài 31: Mạ Vàng dung dịch trung tính và axit

ma-vang-dung-dich-trung -tính-xít 3

MẠ VÀNG DUNG DỊCH TRUNG TÍNH VÀ AXIT

Trong dung dịch mạ vàng trung tính và axit. ion vàng ờ dạng muối phức [AU(CN)2]-1 bị khử trên catôt tạo thành vàng. Tính năng dung dịch này giống như dung dịch xianua, tính ổn định cao, tính độc ít, bởi vì nồng độ ion xianua rất thấp, thường gọi là dung dịch mạ vàng xianua thấp. Lớp mạ bóng, bằng phẳng, độ cứng cao, chịu mài mòn thấp, độ xốp thấp, tính hàn tốt. Công nghệ này dùng để mạ mạch điện in.

1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ vàng trung tính và axit

Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ xem bảng 11 – 3.

ma-vang-dung-dich-trung -tính-xít 1

2. Tác dụng các thành phần dung dịch và chế độ công nghệ

a. Muối axit citric

Muối axit citric là chất tạo phức phụ trợ trong dung dịch axit. tác dụng với vàng, tạo thành ion muối phức vàng – citric. khống chế nồng độ ion vàng, nâng cao phản cực catôt, lớp mạ kết tinh, mịn, bóng.

b. KSb(C4H4O6)3

KSb(C4H4O<6)3 có thể nâng cao độ cứng lớp mạ, nhưng nếu quá lượng, lớp mạ vàng, giòn.

c. Giá trị pH

Dung dịch mạ vàng axit citric cần khống chế độ pH tốt, đế thư được lớp mạ vàng bóng. Nếu pH > 6 hoặc pH < 3, lớp mạ không bóng. Trong phạm vi quy định, pH cao lớp mạ có màu vàng kim bóng, pH thấp có màu hơi đỏ.

3. Duy trì và bảo vệ dung dịch mạ

– Nguyên liệu anôt là lưới titan mạ bạch kim, nếu dùng thép không gỉ, trước khi sử dụng phải điện phân hoặc đánh bóng cơ khí, nếu không sẽ bị ăn mòn, làm bẩn dung dịch.

– Do dùng anôt không hòa tan, vì thế cần phải định kỳ phân tích dung dịch, điều chỉnh hàm lượng vàng.

– Cần khống chế tốt pH , để được lớp mạ bóng theo yêu cầu ảnh hưởng của pH. Dung dịch mạ vàng citric đối với độ bóng lớp mạ xem bảng 11 – 4.
ma-vang-dung-dich-trung -tính-xít 2

– Nâng cao nhiệt độ và mật độ dòng điên có thể nâng cao hiệu suất dòng điện. Nhưng mật độ dòng điện cao, lớp mạ đỏ, kết tinh thô. Ngược lại, nhiệt độ thấp, mật độ dòng điện thấp, màu lớp mạ nhạt, có màu đồng vàng.

– Xử lý sau khi mạ, xem phần phương pháp xử lý mạ vàng dung dịch xianua.