Điện-Điện Tử

Mạch ổn áp dùng đèn điện tử hoặc transistor và diode zener

Để ổn định điện áp của phụ tải tiêu thụ, người ta dùng đèn điện tử’trình bày trên hình 10.30a. Đèn có khí Đo có nhiệm vụ tạo điện áp ổn định đặt giữa lưới và katốt của đèn khuếch đại Đkđ. Điện trở Ra là phụ tải của đèn Đkd. Điện áp rơi trên Ra sẽ là điện áp thiên áp lưới và katốt của đèn điều chỉnh Đđc. Điện trở Rcb là điện trở cân bằng, nó có hai nhiệm vụ: tạo điện áp thiên áp lưới

–      katốt cho đèn Đ, đồng thời truyền dao động điện áp phụ tải vào lưới đèn Đ.

10.30

Hình 10.30

a) Sơ đồ ổn áp dùng đèn điện tử;

b)Sơ đồ ổn áp dùng dụng cụ bán dẫn

Giả thiết điện áp trên phụ tải giảm lượng (-DUpt) nó được truyền vào lưới của đèn Đ, dòng Ia của đèn Đkđ giảm một lượng Alakđ Điện áp rơi trên Ia giảm, còn điện áp anốt của đèn Đkđ tăng, thế lưới của đèn Đđc bỏi âm, dòng điện qua Đđctăng, và điện áp anốt Uađccủa đèn Đđc giảm. Điện áp ở phụ tải bằng hiệu điện áp nguồn Uv và điện áp anốt đèn Đđc.

Upt = Uv — Uađc

Uađc giảm nên điện áp phụ tải sẽ tăng đến trị số ban đầu. Ồn áp dùng đèn điện tử có độ ổn định khá cao.

Khi cần ổn định điện áp nhỏ (dưới 100V), người ta còn ứng dụng linh kiện bán dẫn ba cực (transistor) và bán dẫn hai cực ổn áp (diode zener) ỏ hình 10.30b tương tự sơ đồ dùng đèn điện tử. Nhưng ngày nay, người ta đã dùng rộng rãi các loại linh kiện bán dẫn để thay thế những đèn điện tử v.v…

ít dụng cụ bán dẫn mà chúng ta vừa xét qua, còn có những linh kiện bán dẫn đặc biệt khác tạo thành, vi mạch được tích hợp trong một hộp có kích thước nhỏ bé, thực hiện một chức năng hoàn chỉnh nào đó; SCR (Silicon – control – rectifire) là một linh kiện bán dẫn có ba cực, hai trạng thái hoạt động là đóng dẫn (ON) và cắt dẫn (OFF) theo tín hiệu điều khiển, và một số linh kiện bán dẫn cảm biến nhiệt, diode phát quang, transistor quang, các tế bào quang (photocells)….

Tóm lại, tính phổ biến của các linh kiện bán dẫn ngày càng tăng, được dùng nhiều trong các thiết bị điều khiển từ xa và tự động hóa.

 

 

Post Comment