Điện-Điện Tử

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CƠ CẤU ĐO KIỂU TỪ ĐIỆN

Khi có dòng điện một chiều I chạy vào cuộn dây phần động, từ trựờng nam châm vĩnh cửu sẽ tác dụng lên hai cạnh khung dây nằm vuôim sóc với đường sức từ trường một lực:

F = Blwl

Và gây ra ìnômen quay:

Mq = F.d = BIwđI = Kql                 (9.2)

 

Hình 9.1. Cơ cấu đo kiểu từ điện có trụ đỡ

9.1

 

trong đó B là cường độ tự cảm giữa hai cực nam châm; 1 là chiều dài mỗi cạnh khung dây; w là số vòng dây; d là khoảng cách giữa hai cạnh khung dây, kq = Blwd là một hệ sổ’ không đổi (hình 9.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Comment