Home Điện-Điện Tử Nguyên lý làm việc của diode bán dẫn

Nguyên lý làm việc của diode bán dẫn

1
0

Cho hai chất bán dẫn loại p và n tiếp xúc với nhau. Điện tử tự do bên n – khuếch tán sang p và lỗ bên p khuếch tán sang in. giữa hai chất tạo thành điện trường tiếp xúc Etx, chiều từ n sang p, ngăn không cho lỗ và điện tử khuếch tán nữa (hình 10.2la).

Nếu đặt điện áp thuận vào hai chất bán dẫn (cực dương ỗ p và âm ở n), thì điện trường do nguồn điện ngoài sinh ra là Eng sẽ ngược chiều với điện trường tiếp xúc. Điện trường ngoài triệt tiêu được trường tiếp xúc. Điện tử và lỗ dễ dàng chuyển động qua

10.21

 

mặt tiếp xúc. Diode dẫn điện tốt (hình 10.21b). Nếu đặt điện áp ngược (cực âm ở p và dương ở n), Eng sẽ cùng chiều với Etx, điện tử và lỗ càng khó chuyển động qua mặt tiếp xúc. Diode dẫn điện khó (hình 10.21c). Như vậy diode bán dẫn chỉ dẫn điện theo một chiều từ chất bán dẫn loại p sang loại n, hay nói nó có tính chất chỉnh lưu. Ký hiệu diode bán dẫn trên sơ đồ điện tử như hình 10.21d.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here