Điện-Điện Tử

Nguyên tắc hoạt động bộ nắn điện selenium

Căn cứ trên đặc tính dẫn điện một chiều của một lớp mỏng selenium đặt giữa hai điện cực kim loại. Lớp selenium dày độ 0,05mm được tráng lên một mặt của một thẻ sắt hay nhôm Sự liên kết này phải được chắc chắn ngừa khi bị phá vỡ. Chất Selenium đứơc trui luyện (trampé et raff1nage) thành những hại tinh thể (crystalline). Kế, một hợp kim có độ chảy thấp được tráng lên mặt selenium và được dùng như một điện cực. Do phán ứng hóa học, một lớp cản điện mỏng được tạo nên giữa belenium và điện cực. Hình 8.7 chỉ một đơn vị nắn điện, chiều dòng điện chạy từ điện cực kim loại (nhôm hay sắt) qua se le ni um.

Mối thẻ nắn được một thế điện tối đa là 18V, nhưng trong thực hành, ta thường dùng là 6V. Cường độ dòng điện thường từ 350 đến 401 mA/cm2 tại 70°c. Nhưng nếu bộ nắn điện được làm ngu0) bằng gió, cường độ dòng điện tăng lên đến 2,5 lần cường độ bính thường.

Hiệu suất hay đổi từ 50 – 70% tùy theo cường độ dòng điện phát va hộ thống tiêu thụ. Các bộ nắn điện này có thể đấu nối tiếp hay song song hàng tùy theo điện thế hay cường độ dùng.

 

8.7

Hình 8.7. Mộ ỉ dơn vị nắn điện selenium

Bộ nắn điện này dùng đổ nạp bình, truyền tin, dụng cụ đo điện, mạ kim loại và hàn điện v.v…

  1. Bộ nắn điện Germanium

Là những bộ nắn điện có hiệu suất cao và một kích thước thu gọn. Hiệu suất đến 97%, tại công suất phát ấn định. Nhiệt độ hoạt động đến 65°c. Dung điểm của gennanium là 940°c. Mỗi đơn vị nắn gồm có:

–     Chất germanium hàn liền với một miếng thiếc, dùng cung cáp số âm điện tử.

–     Trên lớp thiếc là lớp đồng, dùng làm điện cực để phát

điện.

–     Dưới lớp germanium là lớp Indium. Indium là chất kim loại mềm, dùng làm điện cực phát. Nó chảy tại 155°c

Hình 8.8. Một đ(/n vị nắn điện germanium

8.8

Post Comment