Home Điện-Điện Tử NHÓM LỆNH HIỆU CHỈNH TRONG ORCAD

NHÓM LỆNH HIỆU CHỈNH TRONG ORCAD

52
0

Lệnh Rename

Lệnh này dùng để đổi tên sơ đồ mạch, trang sơ đồ nguyên lý hay linh kiện đã chọn với một tên mới.
 

Lệnh Delete

Xoá sơ đồ mạch hay trang sơ đồ nguyên lý> linh kiện hay kí hiệu đã chọn trong khung cửa sổ Design Manager.

Lệnh Remove Occurrence Properties

Loại bỏ các thuộc tính xuất hiện trong trang thiết kế hiện hành.

Lệnh Make Root

Tạo sơ đồ mạch nguyên lý như một sơ đồ gốc. Trong Capture, bạn nối trang sơ đồ mạch và trang sơ đồ nguyên lý bằng cách kết mạng chúng lại với nhau bằng các lệnh nối trang, nối khối, nối các mạch nhánh.

Replace Cache

Thay thế các linh kiện đã được chọn trong Design Cache dựa vào những thông tin xác lập chúng trong thư viện bất kỳ. Lệnh này cũng có thể dùng để thay thế linh kiện đã chọn trong trang hiện hành bằng một linh kiện khác.

Khi một linh kiện đặt vào trang Design Cache, tất cả mẫu và cách minh hoạ của linh kiện được đặt trong khung cửa sổ thiết kế hiện hành. Sự minh hoạ của linh kiện này không thay đổi cho đến khi trang sơ đồ nguyên lý đóng lại.

Cửa sổ Design Cache chứa bản sao của linh kiện khi linh kiện đó được đặt vào khung cửa sổ thiết kế.

Các linh kiện này có thể cập nhật trong Design Cache để chúng đồng bộ với các linh kiện gốc nằm trong các thư viện.

 

hieu chinh

Lệnh Update Cache

Cập nhật các linh kiện đã chọn trong Design cache dựa theo thông tin xác lập hiện hành trong thư viện gốc.

Cáclinh kiện được sửa đổi trong Design Cache thì sự thể hiện của chúng trong khung cửa sổ thiết kế hiện hành cũng thay đổi. Các thuộc tính của linh kiện thì được giữ lại nhưng thuộc tính của chân cắm thì thay đổi.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here