Home CNC Nội dung khóa học lập trình và vận hành máy Phay CNC

Nội dung khóa học lập trình và vận hành máy Phay CNC

170
0
 1. PHẦN LẬP TRÌNH 
  1. Tổng quan công nghệ Phay
  2. Sơ lược về cơ cấu máy Phay CNC
  3. Xác định tọa độ các điểm dựa theo kích thước bản vẽ
  4. Bài tập xác định tọa độ điểm
  5. Các lệnh nội suy cơ bản, lập trình tương đối, tuyệt đối: G0, G1, G2, G3
  6. Mô phỏng biên dạng gia công trên Cimco Edit
  7. Cấu trúc chương trình Phay CNC hệ Fanuc
  8. Các mã lệnh lập trình – Viết vào máy và chạy một chương trình CNC
  9. Viết đầy đủ một chương trình Phay CNC, đường chạy dao theo biên dạng trên Cimco Edit
  10. Các thao tác vận hành trên máy CNC :
  – Tắt, mở máy
  – Chức năng các nút trên Panel điều khiển.
  – Cách thiết lập dao, phôi
  – Các cách Set dao lấy gốc toạ độ gia công
  – Khai báo gốc tọa độ gia công cho máy CNC
  – Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính
  – Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt

  11. Chương trình con
  – Viết chương trình cho gia công khỏa mặt
  – Viết chương trình cho gia công nhiều biên dạng trên 1 phôi
  – Viết chương trình hạ bậc hai bên phôi
  – Viết chương trình gia công hốc dạng tròn
  – Viết chương trình gia công hốc dạng vuông, chữ nhật
  – Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính
  – Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt

  12. Các chu trình gia công lỗ: Khoan, khoét, doa, taro
  13. Bài tập lập trình tổng hợp
  II. PHẦN VẬN HÀNH 
  1. Thao tác với panel điều khiển
  2. Các cách gá đặt phôi, dao, lấy gốc tọa độ trong gia công máy thực
  3. Cách lấy gốc tọa độ cho gia công sản phẩm hang loạt
  4. Viết chương trình tổng hợp và chạy chương trình ra sản phẩm thực tế
  5. Cách đo và kiểm tra kích thước sản phẩm
  6. Cách nhập bù trừ nếu sản phẩm có sai số kích thước và dung sai hình học
  7. Truyền chương trình từ máy tính sang máy CNC
  8. Khắc phục sự cố:
  – Gãy dao khi gia công
  – Mất điện

 

KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO

 1. Nắm được cấu trúc tổng quát của máy phay CNC 3 trục.
  2.Nắm được cấu trúc chương trình gia công CNC.
  3.     Lập chương trình gia công cho các chi tiết đơn giản.
  4.     Biết được trình tự vận hành máy phay CNC 3 trục.
  5.     Biết được các nguyên tắc an toàn khi vận hành để đảm bảo an toàn khi gia công.
  6.     Lập trình và vận hành một cách thành thạo trên thiết bị được đào tạo.
  7.     Giao tiếp dữ liệu giữa máy CNC và máy vi tính.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

Các đối tượng muốn học nhằm mục tiêu là cán bộ vận hành máy CNC trong các công ty cơ khí, CBGD các trường đào tạo nghề, sinh viên có định hướng theo lĩnh vực CAD/CAM/CNC.

 khoahoccnc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here