Gia công cắt gọt có phoi (gia công cơ, gia công cắt gọt) Cơ bản Trong tất cả các phương pháp gia công có phoi những điều đặc biệt…

Phương pháp cắt bằng tia nước (Bảng 1) làm việc với một tia nước nhỏ, phẩn lớn được trộn với hợp chất phun, thí dụ như cát thạch anh, để…

Vùng cắt được nung nóng sau đó được cắt đút ra bằng tia hơi. Các phương pháp quan trọng nhất là: cắt gió đá, cắt bằng plasma nóng chảy, cắt…

Hình dạng trong và ngoài của một chi tiết được dập hoàn tất với một nhát cắt ở trong một vị trí của băng thép (Hình 3). Qua phương pháp…

Lực cắt Fcần thiết để cắt tùy thuộc theo diện tích cắt s và sức bền cắt tối đa X B (Hình 1). Diện tích cắt s là tích số…

Phôi dạng lá và dạng hình (prôfin) được cắt ra qua phương pháp cắt bằng kéo hay cắt bằng tia Cắt bằng kéo Hầu hết các chi tiết bằng thép…

Những kim loại có thể rèn được quan trọng nhất là những loại thép cũng như hợp kim nhôm dẻo và hợp kim đồng dẻo. Khả năng rèn của thép…

Qua lực ép chi tiết được biến dạng (Hình 1). Biến dạng ép bao các gổm phương pháp gia công sau đây: tạo dạng tự do (rèn), tạo dạng khuôn…