Home Phần mềm Inventor Pattern sao chép chi tiết trong lắp ráp inventor

Pattern sao chép chi tiết trong lắp ráp inventor

98
0

Lệnh pattern cho phép người dùng sao chép các đối tượng trong môi trường lắp ráp trên phần mềm inventor với 2 tùy chọn là sao chép đối tượng theo hàng, cột và sao chép đối tượng xoay quanh đường tâm.
pattern

pattern1:   Chọn đối tượng

pattern2 Column direction: Chọn hướng sao chép theo cột.

pattern3 Flip: Đổi hướng sao chép

pattern4 :Nhập số lượng cần sao chép kể cả đối tượng gốc.

pattern5 :Nhập khoảng cách giữa hai đối tượng.

 

pattern6

pattern7 Column direction: Chọn hướng sao chép theo cột.

pattern8 Flip: Đổi hướng sao chép.

pattern9 Nhập số lượng cần sao chép kể cả đối tượng gốc

pattern10 Nhập góc giữa hai đối tượng

 

Kho tài liệu CAD/CAM/CNC: vntechpay.com

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật