Home Gia công Đo lường Phạm vi hoạt động của quản lý chất lượng

Phạm vi hoạt động của quản lý chất lượng

147
0
  • Lập kế hoạch quản lý chất lượng bao gốm tấtcả các công việc/nhiệm vụ chuẩn bị lên kế hoạch quản lý chất lượng trước khi đi vào sản xuất. Mục tiêu và yêu cầu dựa trên cơ sở chất lượng phải được xác định, diễn tiến của quy trình cần thiết để đạt được mục tiêu này phải được lên kế hoạch cũng như phương tiện vật chất và tài chính cốt yếu để thực hiện phải được chuẩn bị sẵn. (Hình 2)
  • chl1
  • Điểu chỉnh chất lượng đi kèm với quy trình sản xuất. Nó bao gồm những hoạt động giám sát trọn bộ quy trình sản xuất và xóa bỏ các nguyên nhân gây ra lỗi sai hỏng.
  • Đảm bảo chất lượng có mục đích tạo bằng chứng và sự tin tưởng là công ty đáp ứng được các yêu cầu vể chất lượng trong toàn bộ quy trình phát triển và sản xuất.
  • Cải tiến chất lượng bao gổm các hoạt động với mục tiêu luôn luôn cải tiến để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
  • chl2

Vòng tròn chất lượng (Hình 3) hiển thị sự ăn khớp với nhau của các hoạt động cẩn làm để thỏa mãn yêu cầu về chất lượng cho sản phẩm.

Để thực hiện được những mục tiêu vể chất lượng, tất cả nhân viên đều chịu trách nhiệm trong phạm vi làm việc của mình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here