Home Gia công Đo lường Phân bố pha trộn cho các giá trị của môt đăc tính

Phân bố pha trộn cho các giá trị của môt đăc tính

183
0

Nếu vì một lý do nào đó mà một đặc tính bị ảnh hưởng một cách có hệ thống của một yếu tố thì phân phối hình thành không phải là một phân phối chuẩn mà là một phân phối pha trộn.Ta không thể áp dụng luật xác suất để tính cho phân phối pha trộn (Hình 3).

pbo

Phân phối pha trộn có thể sinh ra vì:

  • Trộn lẫn vật gia công của nhiều máy hay nhiều loạt sản xuất khác nhau.
  • Thay đồi vật liệu trong một loạt sản xuất.
  • Công cụ bị hao mòn mạnh hoặc bị co giãn vì nhiệt.

Khi có một phân phổi pha trộn thì ta không được phép dùng mô hình toán về phân phối chuẩn để tính, vì những định luật cho phân phối chuẩn không đúng nữa.

Nếu muốn áp dụng phương pháp thống kê để kiểm soát một quy trình thì trước đó ta phải kiểm tra cần thận và chứng minh rằng phân phổi của quy trình là một phân phối chuẩn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here