Home Điện-Điện Tử Phương pháp gán font ký tự cho bản thiết kế mớ trong...

Phương pháp gán font ký tự cho bản thiết kế mớ trong orcad

102
0
 1. Chọn Design từ menu Options, chọn Fonts.
 2. Kích nút trái chuột vào font ký tự của đối tượng muôn thay đổi.
 3. Khung thoại font hiện lên màn hình.
 4. Chọn loại font cùng các thuộc tính khác, kích OK.
 5. Kích OK.

#    Thước lệnh Title Block

Dùng để gán ký tự vào tiêu đề khôi.

 

font ky tu 1

Phương pháp:

 1. Từ Menu Options, chọn Design Template, chọn Title Block>
 2. Nhập tin muốn hiện trong tiêu đề khôi vào khung text.
 3. Nhập đường dẫn và tên tập tin của thư viện đang chứa tiêu đề khôi.
 4. Nhập tên của tiêu đề khối trong trường Title Block name.
 5. KíchOK.

Thước lệnh Page size

Thước lệnh này cho phép bạn chọn đơn vị đo lường, kích thước mặc định cho trang đề án mới, khoảng cách giừa các chân linh kiện.

Khung thoại Page Size như sau:

font ky tu 2

 

 • Thành phần Units: dùng để chọn đơn vị đo lường mặc định là: inches hay milimeters.
 • Thành phần New page size chỉ định kích thước mặc định cho trang thiết kế mạch.

Nếu bạn chọn đơn vị đo lường là inchs thì kích thước trang sơ đồ mạch là A, B, c, D, E, CUSTOM.

Nếu bạn chọn đơn vị đo lường là millimeteres thì kích thước trang sơ đồ mạch là A4, A3, A2, Al, AO và CƯSTOM.

 • Thành phần pin to pin spacỉng: Chỉ định khoảng cách giữa các chân linh kiện.

Thước lệnh Grid references

Thước lệnh này xác định đường biên ngang hay dọc của khung lưới dưới dạng mẫu tự hay con số. Có thể biểu hiện theo dạng tăng dần hay giảm dần qua từng trang sơ đồ mạch và độ rộng của các mắt lưới. Bên cạnh đó, bạn còn có thể cho hiển thị khung lưới này trên trang thiết kế hoặc khi in.

font ky tu 3

 

Thước lệnh này chứa các thành phần như sau:

 • Horizontal: Đường biên ngang của khung lưới.

–    Alphabetic: Chỉ định đường biên ngang dưới dạng mẫu tự.

–    Numeric: Chỉ định đường biên ngang dưới dạng số.

–    Ascending: Giảm dần.

–    Descending: Tăng dần.

 • Vertical: Đường biên dọc của khung lưới

–    Alphabetic: Chỉ định đường biên dọc dưới dạng mẫu tự.

–    Numeric: Chỉ định đường biên dọc dưới dạng số.

–    Ascending: Giảm dần.

–    Descending: Tăng dần.

–    Width: Độ rộng mắt lưới.

 • Border visible:

–     Chọn Displayed nếu muốn hiển thị đường biên lên màn hình.

–     Chọn Printed nếu bạn muôn in đường biê^L ra giấy.

 • Grid references Visible

–     Chọn Displayed nếu muốn hiển thị phần đối chiếu lên màn hình.

–     Chọn Printed nếu bạn muôn in phần đối chiếu ra giây.

 • Title Block Visible

–     Chọn Displayed nếu muôn hiển thị tiêu đề khôi lên màn hình.

–     Chọn Printed nếu bạn muôn in tiêu đề khối ra giấy.

 • ANSI grid reíerences

Tùy chọn này đế khung lưới hiện theo tiêu chuẩn ANSI.

 • Thước lệnh Hierarchy

 

font ky tu 4

Thước lệnh này cho phép bạn thay đổi thuộc tính Primitive của các khối liên kết và các linh kiện mầu.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here