Home Điện-Điện Tử PHƯƠNG PHÁP GÁN KÝ TỰ VÀO TIÊU ĐỀ KHỐI TRONG ORCAD

PHƯƠNG PHÁP GÁN KÝ TỰ VÀO TIÊU ĐỀ KHỐI TRONG ORCAD

56
0
  1. Từ menu Options, chọn Design Template và kích thước lệnh Title Block.
  2. Khung text dành để bạn nhập thông tin muốn hiện trong tiêu đề khối. Bạn nhập chính xác tên của tiêu đề khối trong trường Title Block Name.
  3. Khung Symbol dùng để nhập đường dẫn và tên tập tin của thư viện đang chứa tiêu đề khối. Nếu bạn đang sử dụng tiêu đề khối từ thư viện CAPSYM.OLB thì khung Library Name có thể bỏ trống, còn nếu bạn sử dụng tiêu đề tự tạo thì bạn phải nhập đầy đủ đường dẫn và tên của tập tin của thư viện trong trường Library Name.

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here