Home Điện-Điện Tử PHƯƠNG PHÁP TẠO NETLIST TẠO HỆ THỐNG MẠNG NỐI MẠCH TRONG ORCAD

PHƯƠNG PHÁP TẠO NETLIST TẠO HỆ THỐNG MẠNG NỐI MẠCH TRONG ORCAD

1
0

Netlist chỉ tạo một hệ thống mạng nối mạch trên trang sơ đồ nguyên lý mạch hiện hành. Trước khi tạo Netlist, bạn phải hoàn thành trang thiết kế của mình, toàn bộ linh kiện trong trang thiết kế phải được gán tên đối chiếu cùng giá trị phù hợp, đồng thời phải được kiểm tra lỗi và sửa lỗi

  1. Chọn sơ đồ thiết kế mạch trong Project Manager.
  2. Từ Menu Tools, chọn Create Netlist, khung thoại Create Netlist như sau:

netlist 1

 

  1. Tùy theo trình ứng dụng xuất, bạn kích chọn một trong những thước lệnh này cho phù hợp.
  2. Đặt tên cho tập tin xuất trong trường Netlist File.
  3. KíchOK.

Khung thoại Create Netlist bao gồm các thước lệnh như sau:

#     Thước lệnh EDIF 2 0 0

EDIF 2 0 0 bao gồm tên các linh kiện, tên khôi mạch, các chuồi ký tự đôTi chiếu tên linh kiện, các số chân của linh kiện chưa được đánh dấu về độ dài.

Các số trạm được giới hạn trong phạm vi 5 con số và bắt đầu bằng ký tự N. Các ký tự như sau được xem là hợp lệ: 0..9, a..z, A..z, _ (dấu gạch dưới). Captưre không phân biệt che hoa, chữ thường. Khi gặp các ký tự không hợp lệ, thì Capture sẽ yêu cầu bạn thực hiện các thay đổi, cụ thế như sau:

Dấu – đổi thành MINƯS Dấu + thành PLƯS Đổi \ và / thành BAR

Capture cung câp cho bạn hai dạng hệ thổng kết mạch EDIF: kết mạng liên nôi hoặc xuất thẳng. Bạn dung thước lệnh EDIF 2 0 0 nếu muôn bao gồm mạng nôi mạch, linh kiện hay các thuộc tính về chân linh kiện hoặc muôn liên kết các mạng nối mạch.

#    Thước lệnh spice
netlist 2

 

spice bao gồm tên các linh kiện, tên khôi mạch, các chuỗi ký tự đòì chiếu tên linh kiện, các sô’ chân của linh kiện chưa được đánh dấu về độ dài.

Các số trạm được giới hạn trong phạm vi 5 con sô’. Nếu đánh dấu tuỳ chọn Use Net name, các ký tự như sau được xẹm là hợp lệ: 0..9, a..z,A..z, $, _ (dấu gạch dưới), mọi ký tự mã ASCII đều được chấp nhận trừ khi bạn ghi chú thích cho các tên trạm.

Tương tự như thước lệnh EDIF, bạn dùng thước lệnh spice nếu muôn bao gồm mạng nối mạch, linh kiện hay các thuộc tính về chân linh kiện hoặc muôn liên kết các mạng nối mạch.


Thước lệnh VHDLNếu bạn chọn thành phần chuẩn VHDL là 1076 – 87 thì các ký tự hợp lệ cho các tên trạm được giới hạn trong phạm vi 0 .. 9, A .. z, a .. z, _ (dấu gạch dưới).

–      Nếu bạn chọn thành phần chuẩn VHDL là 1076 – 93 thì bạn có thể dùng các ký tự đặt biệt, các từ đảo ngược VHDL và tên được bắt đầu bằng những con số.

#    Thước lệnh Verilog

 

netlist 3

Hệ thống mạng nối mạch Verilog bao gồm các tên linh kiện, tên khối mạch, các chuỗi ký tự đốì chiếu tên linh kiện và các số chân linh kiện chưa đánh dấu về độ dài.

Tên linh kiện, tên khôi mạch, các chuỗi ký tự đối chiếu tên linh kiện và các số chân linh kiện phải bắt đầu bằng một ký tự, các ký tự hợp lệ bao gồm: A..z, a..z, 0..9.

# Thước lệnh Layout

 

netlist 5

Tạo các tập tin .MNL để dùng với chương trình Layout của ORCAD. Các tên mạng không có sự hạn chê đổi với các mạng nối mạch của Layout.

#     Thước lệnh INF

Tạo các tập tin .INF để dùng với chương trình tiện ích Digital Simulation Tools 386+ của Orcad

.

netlist 6

 

#    Thước lệnh Other

 

netlist 7

Thước lệnh Other của khung thoại này bao gồm các dạng Netlist không thuộc các dạng đã chọn trong khung thoại create Netlist.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here