Home Gia công Đo lường Prôfin bề mặt

Prôfin bề mặt

485
0

Thiết bị đo biên dạng chuyển đổi sự di chuyển của đầu dò bằng kim cương thành tín hiệu điện. Nó thu nhận prôfin và tính ra các thông số độ sâu của prôfin Pt, độ sâu của sự gợn sóng Wt, và chiều cao nhấp nhô Rt (Hình 2).Trong biểu đồ của prôfin sự sai lệch ở chiều thẳng đứng được hiện thị phóng lớn lên (Hình 3). Vì vậy các cạnh sườn của biểu đồ trông có vẻ dốc hơn so với sự thật.

profin

Sự phóng đại ở chiều thẳng đứng của các biểu đồ được chọn sao cho prôfin  bằng khoảng 1/2chiều cao của biên bản đo.

Qua bộ lọc prôfin , người ta sẽ tìm được từ prôfin đầu tiên chưa lọc (Prôfin  P) profin nhám (Prôfin  R) và prôfin gợn sóng (Prôfin  W) (Hình 3).

Từ prôfin sơ cấp được tìm dò, bộ lọc prôfin  tách thành phần sóng ngấn của độ nhám với thành phần sóng dài của độ gợn sóng. Các thông số vể bề mặt đa số được tìm ra từ prôfin  độ nhám (Profin R).

Prôfin  độ nhám (Profin R) được thành lập từ prôfin  sơ cấp đượctìm dò khi qua bộ lọc tần số cao, trong đó thành phần gợn sóng bị loại bỏ (Hình 2 và Hình 3). Prôfin  gợn sóng (Prôfin  W) được thành lập khi qua bộ lọc tần sổ thấp, trong đó thành phần độ nhám bị lọc ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here