Điện-Điện Tử

Sơ đồ cấu tạo Rơle dòng điện và điện áp

Hình 2.9 là sơ đồ cấu tạo của rơle dòng điện kiểu BT – 250 (a) và PT – 40 (b) do Nga chế tạo. Nó gồm có mạch từ dạng chữ

c, trên hai đầu mở có quấn hai nữa cuộn dây 2, là cuộn cường độ (quấn dây to, ít vòng). Hai nửa cuộn này có thể đấu song song – hay nối tiếp, để thay đổi cỡ dòng điện chỉnh định. Trục quay phần động có mang lá thép động 8, tiếp điểm động 6, lò xo 3 nốì tới kim chỉnh định 5 để thay đổi độ găng của lò xo và do đó thay đổi dòng điện tác động của rơle.

dien ap

Cách hoạt động của rơle như sau. Khi dòng điện qua cuộn dây vượt quá trị sô’ tác động, lực điện từ của cuộn dây đủ sức thắng lực đôi kháng của lò xo, hút lá thép 8 chuyển động về phía đầu cực mạnh từ tĩnh và tiếp điểm động 6 sẽ nối tắt hai đầu tiếp xúc tĩnh T lại, ta bảo rơle tác động. Hình 2.9b vẽ cấu tạo của rơle dòng điện kiểu PT – 40.

Rơle điện áp có câ’u tạo tương tự như rơle dòng điện, chỉ khác là cuộn dây của nó là cuộn điện áp, tức dùng cỡ dây nhỏ và quấn nhiều vòng.

Post Comment