Home Điện-Điện Tử SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH THÍCH SONG...

SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH THÍCH SONG SONG

1
0

Hình 6.12 trình bày sơ đồ điều khiển động cơ điện một chiều kích thích song song có thể thực hiện việc mở máy, thay đổi tốc độ và hãm động năng.

Muốn mở máy động cơ ta đóng cầu dao Cđ1 và Cđ2. Dòng điện chạy qua cuộn dây kích từ và rơle bảo vệ đứt mạch kích từ Rđkt, tiếp điểm thường mở của nó ở mạch cuộn dây rơle điện áp RU đóng lại. Đồng thời dòng điện cũng chạy qua rơle trung gian KG, tiếp điểm thường mở của nó đóng lại làm ngắn mạch điện trở điều chỉnh Rđc ở  mạch kích từ, để cho dòng điện qua cuộn kích từ lớn nhất. Nếu tay quay bộ không chế để ở vị trí 0, thì

ssong 1

 

Hình 6.12. Sơ đồ điều khiển động cơ điện một chiều kích thích song song


nối tiếp với điện trở mở máy vào lưới điện một chiêu. Rơle trung gian RGt có điện, tiếp điểm thường mở của nó đóng mạch, cuộn dây công tắc tơ C2, tiếp điểm C2đóng ngay và tách điện trở hãm Rh ra khỏi mạch phần ứng động cơ, đồng thời rơle thời gian Rt1 mất điện sau thời gian chỉnh định Rt1 thôi tác động, tiếp điểm thường đóng RI1 đóng lại, cuộn C3 có điện, tiếp điểm của nó nối ngắn mạch đoạn điện trở mở máy R1. Rơle thời gian Rt2 mất điện, sau thời gian chỉnh đỉnh, tiếp điểm thường đóng của nó đóng lại, cuộn C4 có điện, tiếp điểm C4 sẽ ngắn mạch đoạn điện trở mở máy R2 Quá trình mở máy động cơ kết thúc.

Hình 6.13. Sơ đồ điều khiển động cơ một chiều kích thích nối tiếp

 

ssong 2

Muốn động cơ đổi chiều quay, ta di chuyển tay quay bộ không chế từ P sang T. Lúc này động cơ ở trạng thái hãm ngược. Để tránh dòng điện lớn trong quá trình hãm cần phải nối tiếp toàn bộ điện trở (Rh, R1, R2) vào mạch phần ứng động cơ. Muốn vậy điện áp đặt lên rơle trung gian RG2 (hoặc RG1 trong trường hợp ngược lại) bằng không. Điều này được thực hiện bằng cách lựa chọn đầu nối của các rơle trung gian vào điểm thích hợp trên điện trở mở máy. Điện trở Rh – chỉ có tác dụng trong thời gian hãm. Khi động cơ ngừng hẳn, điện áp đặt lên cuộn dây rơle trung gian đủ để tác động và quá trình mở máy lại xảy ra tương tự như đã trình bày ở trên.

Trong sơ đồ này rơle RU bảo vệ động cơ khi điện áp giảm xuống quá mức qui định. Rơle RI bảo vệ động cơ quá tải và ngắn mạch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here