Điện-Điện Tử

Sơ đồ điều khiển động cơ lồng sóc có hai cấp tốc độ

Hình 6.7 trình bày sơ đồ điều khiển động cơ lồng sóc có hai cấp tốc độ. Trong sơ đồ này mỗi pha động cơ gồm hai cuộn dây có thể đấu song song hay nốì tiếp nhau (để thay đổi số đôi cực), vì vậy động cơ có hai cấp tốc độ. Một câp tốc độ khi dây quân ba pha stato đấu theo hình sao (hai cuộn dây song song), cấp còn lại khi dây quấn ba pha stato đấu theo tam giác (hai cuộn dây nối

tiếp). Cuộn C3 dùng để đóng động cơ làm việc với dây quấn ba pha stato đấu theo hình tam giác. Còn cuộn C4 đóng động cơ làm việc với dây quấn stato đấu hình sao. Cuộn C1 và C2 để đổi chiều quay động cơ.

 

dkhien losoc

Hình 6.7. Sơ đồ điều khiển động cơ ỉồng sóc có hai cấp tốc độ

Muốn động cơ quay ở cập tốc độ thấp, ta ấn nút Nđ3, cuộn C3 có điện, các tiếp điểm thường mở của nó đóng lại, hai cuộn dây trong một pha động cơ được nối tiếp nhau, còn dây quấn ba pha đấu tam giác. Muốn cho động cở quay với cấp tốc độ tăng gấp đôi, ta ấn nút Nđ4, các tiếp điểm thường mở của C4 đóng lại, hai cuộn dây trong mỗi pha động cơ nối song song, còn dây quấn stato đấu hình sao.

Trong cả hai cấp tốc độ, tùy theo yêu cầu động cơ quay theo chiều phải hoặc chiềírtrái, mà ta ấn nút Nđ1 hoặc Nđ2

Post Comment