Điện-Điện Tử

Sơ đồ điều khiến động cơ lồng sóc có hãm ngược

Hình 6.9 trình bày sơ đồ điều khiển động cơ lồng sóc có hãm ngược. Rơle tốc độ Rn có liên lạc truyền động với trục động cơ. Ở tốc độ động cơ làm việc bình thường, các tiếp điểm thường mở của rơle Rn đóng lại. Khi đứng yên hoặc tốc độ động cơ thấp (khoảng 10 – 15% tốc độ định mức) tiếp điểm Rn mở ra.

ham nguoc
Ấn vào nút Nđ cuộn dây khởi động từ K có điện và động cơ mở máy. Tiếp điểm thường đóng của K ở mạch cuộn dây H mở ra. Do đó mặc dầu khi động cơ quay, tiếp điểm của rơle tốc độ đóng lại, nhưng cuộn dây hãm H vẫn không có điện.

Khi ấn nút Nc động cơ sẽ cắt khỏi lưới điện, song do quán tính rô to vẫn quay, nên rơle tcíc độ vẫn đóng tiếp điểm của nó. Đồng thời cuộn K mất điện, tiếp điểm thường đóng của nó ở mạch cuộn H đóng lại, cuộn H có điện. Các tiếp điểm của công tắc tơ H lại nối dây quấn stato vào lưới, nhưng làm đổi vị trí của hai pha lưới đưa vào động cơ. Do đó từ trường quay trong động cơ lúc này ngược chiều với chiều quay quán tính của roto, động cơ sẽ hãm lại.

Khi tốc độ của động cơ gần bằng không, tiếp điểm của rơle tốc độ Rn mở ra, cuộn H mất điện, động cơ tự động cắt khỏi lưới.

 

 

 

 

Post Comment