Home Điện-Điện Tử Sơ đồ điều khiển động cơ lồng sóc có thêm điện mở...

Sơ đồ điều khiển động cơ lồng sóc có thêm điện mở máy vào mạch stato

1
0

dien tro

Hình 6.6 trình bày sơ đồ điều khiển có thêm điện trở mở máy vào mạch stato. Khi đóng cầu dao Cd dòng điện chỉnh lưu C1 chạy qua rơle thời gian Rt, rơle tác động và đóng tiếp điểm thường mở của nó ở mạch cuộn dây K1, đồng thời mở tiếp điểm thường đóng của nó ở cuộn dây K2. Nếu ta ấn nút Nđ, K1 có điện, các tiếp điểm thường mở của nó đóng lại, động cơ được mở máy quá điện trở R. Còn tiếp điểm phụ thường đóng K1 ở mạch cuộn Rt mở ra, cuộn Rt mất điện.

Sau một thời gian, khi động cơ đạt đến tốc độ gần ổn định, tiếp điểm thường đóng Rt ở mạch cuộn K2 đóng lại. Cuộn K2 có điện, các tiếp điểm thường mở ra của nó ở mạch cung cấp cho động cơ sẽ ngắn mạch điện trở mở máy R, và động cơ vào làm việc với toàn bộ điện áp.

Các tiếp điểm phụ của cuộn K2 sẽ cắt dòng điện cung cấp

cho cuộn K1 và duy trì dòng điện chạy qua K2. Quá trình mở máy động cơ kết thúc.
Trong sơ đồ này các rơle dòng điện RIi và RI2 để bảo vệ ngắn mạch, còn rơle nhiệt RTi và RT2 bảo vệ quá tải. Khi có một trong hai sự cố, tiếp điểm của rơle dòng điện (rơle nhiệt) ĨĨ1Ở ra, cuộn K2 mất điện, động cơ được cắt khỏi lưới.

Sơ đồ mở máy động cơ lồng sóc dùng máy biến áp tự ngẫu và điện kháng cũng tương tự như sơ đồ trên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here