Điện-Điện Tử

Sơ đồ điều khiển động cơ lồng sóc quay một chiều

Để điều khiển động cơ lồng sóc quay một chiều người ta dùng khởi động từ đơn. Sơ đồ chi tiết mạch điện điều khiển động cơ lồng sóc quay một chiều trình bày trên hình 6.3. Khi mở máy trước hết ta đóng cầu dao Cd, rồi ấn vào nút “đóng” Nđ của nút ấn điều khiển. Khi ấy dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây K của khởi động từ. Cắc tiếp điểm chính K của khởi động từ đóng lại nối liền ba pha lưới với dây qimn động cơ, động cơ quay. Đồng thời tiếp điểm phụ thường mở K của khởi động từ đấu song song với Nđ cũng đóng lại (gọi tắt là tiếp điểm tự giữ). Do đó khi ta không ấn vào Nđ, tiếp điểm Nđ trở về vị trí thường mở cũ, như dòng điện chạy qua cuộn K vẫn được duy trì.

Khi ấn vào nút “cắt” Nc của nút ấn điều khiển, cuộn K mất điện, các tiếp điểm thường mở của nó mở ra, động cơ tách ra khỏi lưới điện và ngừng quay.

 

Trong sơ đồ này cầu chì dùng để bảo vệ động cơ ngắn mạch, rơle nhiệt bảo vệ động cơ quá tải. Khi động cơ quá tải, rơle nhiệt tác động, tiếp điểm RT mở, cắt điện cuộn dây K, động cơ được tách ra khỏi lưới.

so do dkhien

Hình 6.3. Sơ đồ điều khiển động   Hình 6.4. Sơ đồ điều khiển động cơ lồng sóc quay một chiều                                                         cơ lồng sóc quay một chiều                           dùng aptômat và công tắc tơ

 

Ưu điểm của sơ đồ là khi điện áp lưới giảm đến mức nào đó, cuộn dây K không đủ lực hút, các tiếp điểm thường mở của nó mở ra, động cơ sẽ cắt khỏi lưới. Khi điện áp phục hồi, động cơ không tự mở máy. Như vậy đảm bảo không xảy ra trường hợp hàng loạt động cơ tự mở máy, dòng điện mở máy quá lớn làm mạng điện cung cấp bị quá tải.

Trong trường hợp yêu cầu cần tránh tình trạng đứt một pha (thường xảy ra khi dùng cậu chì bảo vệ) người ta thường dùng aptômat hơn hiện nay để thay cho cầu chì và cầu dao. Aptômat

(CB) vừa bảo vệ ngắn mạch, vừa bảo vệ quá tải, còn để điều- khiển động cơ người ta dùng công tắc tơ (contactor) hình 6.4.

Post Comment