Home CNC Sơ đồ nguyên lý máy phát xung bằng đèn điện tử

Sơ đồ nguyên lý máy phát xung bằng đèn điện tử

197
0

Ở máy phát điểu chỉnh độc lập, thì các thông số điện có thể điều chỉnh độc lập với nhau. Có 3 kiểu như sau :

+ Ở kiểu bộ đổi nối (hình 5.8) có máy biến thế xung tạo ra xung vuông, theo chu kỳ cắt dòng điện của bộ đổi nối.

+ Kiểu động cơ máy phát (hình 5.9) thì có động cơ quay máy phát xung, cũng tạo ra xung vuông. Năng suất gia công rất tốt.

+Kiểu máy phát phát bằng đèn điện tử (hình 5.10) dùng trong gia công chính xác.

Ớ Châu Âu máy phát loại điều chỉnh phụ thuộc được sử dụng rộng rãi. Nhưng trên thế giới thì ngày càng chiếm lĩnh vị trí sử dụng là loại điều chỉnh độc lập.

Gia công tia lửa điện còn đòi hỏi công nghệ đặc biệt và những thiết bị đặc biệt khác. Ớ đây chúng ta không có điều kiện đi vào chi tiết. Nhưng cần nói một điều là để đảm bảo độ chính xác vị trí của lỗ cần phải đảm bảo độ song song của điện cực và hướng chuyển động, đảm bảo vị trí gá lắp của vật gia công được chính xác sự chuyển dịch vật gia công chính xác, và vị trí gá lắp tương đôi với nhau giữa dụng cụ gia công và vật gia công. Để giải quyết nhiệm vụ thứ nhất, người ta thường cấu tạo mâm cặp cho thiết bị khoan và gia công bộng như trên hình 5.11. Để gá lắp vật gia công thì một thí dụ trên hình 5.12 có thể giải quyết được. Có thể điều chỉnh của vật gia công bằng cách dùng bàn tọa độ như trên hình 5.13.b Chậu đựng dung dịch có thể tháo lắp được. Để có thể xác định vị trí của dụng cụ và vật gia công thì có thể dùng những phương pháp như trong cắt gọt cơ khí.

mcpd mcpd1 mcpd2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here