Home CNC THỜI GIAN DWELL DÀI

THỜI GIAN DWELL DÀI

167
0

Đổi với các mục đích gia công trên máy CNC, thời gian dwell dài thường ít được yêu cầu và hầu như không cần thiết. Tuy nhiên, có vài trường hợp cần dùng thời gian dwell dài.

Thời gian dwell dài là thời lượng được lập trình dài hơn giá trị trung bình được thiết lập cho hầu hết các ứng dụng bình thường. Hầu như rất ít khi cần lập trình thời gian dwell trong khi gia công chi tiết vượt quá một, hai, ba, hoặc bốn giây. Khoảng thời lượng lớn khả dụng trên hệ thông điều khiển (hơn 27 giờ) đối với sự bảo trì máy là quan trọng hơn so với nhà lập trình CNC. Ví dụ về ứng dụng dwell dài là chương trình do kỹ thuật víên bảo trì sử dụng để kiểm tra chức năng của trục chính.

Bạn hãy xét tình huống thực tế về bảodưỡng máy – trục chính của máy CNC được sửa chữa và cần kiểm tra trước khi đưa máy vào sản xuất. Sự kiểm tra chủ yếu là chạy trục chính với các tốc độ khác nhau, mỗi tốc độ sẽ chạy với thời gian xác định.

Trong ví dụ này, bộ phận bảo trì cần một chương trình CNC nhỏ, trong đó trục chính quay 100 r/min trong 10 phút, sau đó quay 500 r/min trong 20 phút, cuối cùng là 1000 r/min trong 30 phút. Chương trình không hẳn là cần thiết, do kỹ thuật víên bảo trì có thể kiểm tra bằng các phương pháp thủ công. Phương pháp thủ công tuy không thực sự hiệu quả nhưng vần được dùng cho mục đích kiểm tra bảo trì.

Trong các trường hợp đó, phương pháp tốt hơn có lè là lưu quy trình kiểm tra theo chương trình nhỏ, trực tíep trong bộ nhớ CNC. Chương trình bảo trì hơi khác nhau giữa trung tâm gia công và máy tiện nhưng các đốì tượng chính là như nhau.

Ví dụ-Trung tâm gia công-kiểm tra trục chính

S100 M03                                                                            (100 R/MIN INITIAL SPEED)

G04 X600.0                                                                   (600 SECONDS IS 10 MINUTES)

S500                                                                       (SPEED INCREASED TO 500 R/MIN)

G04 X1200.0                                                              (1200 SECONDS IS 2 0 MINUTES)

S1500                                                                   (SPEED INCREASED TO 1500 R/MIN)

G04 X1800.0                                                               (1800 SECONDS IS 30 MINUTES)

M05                                                                                                          (SPINDLE STOP)

Ví dụ, trung tâm gia công khởi động với tốc độ trục chính ban đầu là 100 r/min. Tiếp theo là dwell 600 giây, bảo đảm 10 phút chạy với tốc độ không đổi. Tốc độ trục chính sau đó tăng đến 500 r/min và thời gian dwell là 1200 giây (20 phút). Cuối cùng là tốc độ trục chính 1500 r/min chạy trong 1800 giây (30 phút), và trục chính dừng lại.

Ví dụ – máy tiện – kiểm tra trục chính

M43                                                                                    (GEARRANGE SELECTION)

G97 S100 M03                                                                     (100R/MININITIAL SPEED)

G04 X600.0                                                                   (600 SECONDS IS 10 MINUTES)

S500                                                                       (SPEED INCREASED TO 500 R/MIN)

G04 X1200.0                                                              (1200 SECONDS IS 2 0 MINUTES)

S1500                                                                   (SPEED INCREASED TO 1500 R/MIN)

G04 X1800.0                                                               (1800 SECONDS IS 30 MINUTES)

M05                                                                                                          (SPINDLE STOP)

Chương trình kiểm tra trục chính trên máy tiện hầu như tương tự chương trình dùng cho trung tâm giacông nêu trên. Xác lập tốc độtrục chính ban          đầu là lựa chọn khoảng tốc độtrên hộp số, ví dụ M43. Tốc độ quay trục chính là 100r/min, thời gian dwell là 600 giây để trục chính quay trong 10 phút. Sau đó tăng tôc độ đến 500 r/min, trục chính quay trong 20 phút (1200 giây). Trước khi dừng, trục chính quay 1500 r/min trong 30 phút (1800 giây).

Cần tuân thủ mọi nguyên tắc an toàn khi sử dụng thời lượng dwell dài       

Trục dwell là trục X

Màn hình bộ điều khiển hiển thị thời lượng còn lại trước khi kết thúc thời gian dwell. Bạn có thể quan sát điều đó bằng cách xem hiển thị X của bộ chỉ thị Distance – To – G0 trên màn hình POS (position – vị trí) của bộ điều khiển Fanuc. Màn hình này luôn luôn hiển thị theo X, do trục X là trục dwell duy nhất, bất kể hệ điều khiển, dù các địa chỉ P hoặc U được lập trình. Tại sao trục X được chọn là trục dwell và tại sao không là trục khác? Lý do rất đơn giản, bởi vì X là trục duy nhất chung cho mọi máy công cụ CNC, máy khoan, máy phay, trung tâm gia công, máy cắt bằng ngọn lửa, máy cắt bàng tia nước, máy laser, … Tất cả đều sử dụng các trục XYZ. Máy tiện sử dụng các trục X Z (không dùng trục Y), máy gia công tia lửa điện (EDM) sử dụng các trục XY (không dùng trục Z). Các máy khác cũng tương tự.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here