Home Điện-Điện Tử THỦ THUẬT SAO CHÉP GIÁ TRỊ TỪ THUỘC TÍNH NÀY SANG THUỘC...

THỦ THUẬT SAO CHÉP GIÁ TRỊ TỪ THUỘC TÍNH NÀY SANG THUỘC TÍNH KHÁC.

1
0
  1. Từ khung cửa sổ Project Manager, chọn Edit / Browse.
  2. Bảng tham số Browse hiện lên màn hình, bảng này trích duyệt thuộc tính của toàn bộ đối tượng đang được chọn:
  3. Chọn các linh kiện hay đối tượng mà bạn muốn gán thuộc tính mới tại cột đầu tiên của bảng tham số này.
  4. Chọn Edit/ Properties. Các đối tượng này sẽ hiện ra trong bảng tham số mới:

11

 

Thực hiện bước 1, 2, 3, 4 như trên. Sau đó bạn chọn ô có giá trị muôn sao chép, kích Copy. Chọn ô muôn dán giá trị mới sao chép vào, kích Paste.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here