Home Gia công Tiện cứng

Tiện cứng

151
0

da1

Phẩn lớn nhiệt trong quá trình gia công được dẫn thoát qua phoi nóng rực lên với nhiệt độ trên 1000°c. Chi tiết bị nung nóng ít, tinh thể tôi cứng hẩu như không bị ảnh hưởng.

Chọn dụng cụ và dữ liệu cắt

Vật liệu cắt. Dao cắt bằng gốm phù hợp để gia công cất gọt vật liệu có độ cứng đến 64 HRC. Với dao cắt bằng bor nitrit (BN) có thể gia công với vật liệu có độ cứng đến 70 HRC.Trong phạm vi độ cứng dưới 50 HRC, BN cho thấy độ mài mòn tăng cao.

Dữ liệu cắt. Vật liệu cứng càng lớn thì tốc độ cắt càng nhỏ, thống thường có giá trị từ 100 đến 300m/phút. ở bước dẫn tiến từ 0,06 đến

12 mm có thể giữ độ nhấp nhô trung bình R từ 1,5 đến 4 |im. Trong phạm vi chiểu sâu cắt nhỏ từ 0,2 đến 0,5 mm ở bán kính mũi cắt lớn thì lực thụ động rất lớn và có thể vượt qua lực cắt (Hình 3)ế

Dạng của cạnh cắt. Nguy cơ vỡ, mẻ cạnh ở dụng cụ cắt được giảm bớt qua một một vát bảo vệ nhỏ ở cạnh cắt (Hình 4). ở trường hợp cắt không liên tục, thí dụ nhưtiện bậc với rãnh then, nên sử dụng mảnh cắt trở mặt với góc vát lớn.

da2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here