Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 12: Sử dụng phép chiếu song song khi dựng...

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 12: Sử dụng phép chiếu song song khi dựng hình

108
0

images

Sử dụng phép chiếu song song khi dựng hình

a. Khái niệm

– Cho một mặt phẳng ∏ gọi là mặt phẳng hình chiếu, và một đường thẳng I không song song với mặt phẳng ∏ và gọi là hướng chiếu.

– Vậy phép chiếu song song của một điểm A lên mặt phẳng ∏ là một điểm A’ được thực hiện bằng cách vạch qua A một đường thẳng song song với đường thẳng I và cắt mặt phẳng ∏ tại một điểm đó chính là A’.

– Vậy phép chiếu song song là một trường hợp đặc biệt của phép chiếu xuyên tâm khi tâm chiếu ra xa vô tận.

Capture33

 

– Cho mặt phẳng P và một đường thẳng l không song song với P, từ một điểm A trong không gian ta dựng một đường thẳng song song với l, đường thẳng đó cắt mặt phẳng p tại điểm A’.

– Mặt phẳng P gọi là mặt phẳng hình chiếu.

– Đường thẳng cố định l gọi là phơng chiếu.

– A’ gọi là hình chiếu song song của điểm A trên mặt phẳng hình chiếu P.

Capture34

* Tính chất:

– Có đầy đủ tính chất của phép chiếu xuyên tâm

– Hình chiếu song song của các đường thẳng song song là các đường thẳng song song

VD: cho hai đường thẳng AB // CD dùng phép chiếu song song lên mặt phẳng ∏ ta được hai đường thẳng mới A’B’ và C’D’ theo tính chất trên thì A’B’ // C’D’

– Tỷ số của hai đường thẳng song song qua phép chiếu song song cũng cho tỷ số bằng chính tỷ số đó

VD: cho hai đường thẳng AB // CD dùng phép chiếu song song lên mặt phẳng ∏ ta
được hai đường thẳng mới A’B’ và C’D’ theo tính chất trên thì AB/CD = A’B’/C’D’

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật