Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_ Bài 14: Phép chiếu điểm

Vẽ Kỹ Thuật_ Bài 14: Phép chiếu điểm

99
0

39872

Phép chiếu điểm

1. Hình chiếu của 1 điểm là một điểm

Giả sử có điểm A trong không gian, xây dựng hình chiếu của A của nó như sau:

– AA1 vuông góc với P1, A1 là chân đường vuông góc, thì A1 là hình chiếu đứng của điểm A.

– AA2 vuông góc với P2, A2 là chân đường vuông góc, thì A2 gọi là hình chiếu bằng của điểm A.

– AA3 vuông góc với P3, A3 là chân đường vuông góc, A3 được gọi là hình chiếu cạnh của điểm A.

2. Để có hình chiếu trên mặt phẳng giấy vẽ, ta xoay P2 và P3 chập lại với P1 như sau:

– Xoay quanh trục X cho nửa trước P2 xuống dưới chập vào P1.

– Xoay quanh trục Z cho nửa trước P3 sang phải chập vào P1.

>> Vậy ta có ban hình chiếu của A trên cùng một mặt phẳng.

Capture1Capture3

3. Hình chiếu của đường thẳng

Trong không gian một đường thẳng được giới hạn bởi 2 điểm phân biệt. Vì vậy khi cho hình chiếu của hai điểm ta xác định được hình chiếu của đường thẳng qua hai điểm đó.

– Hình chiếu đứng của đường thẳng là đường nối của hình chiếu đứng của hai điểm đó.

– Hình chiếu bằng của đường thẳng là đường nối hình chiếu bằng của hai điểm.

– Hình chiếu cạnh của đường thẳng là đường thẳng nối hình chiếu cạnh của 2 điểm.

4. Hình chiếu của mặt phẳng

Trong không gian, mặt phẳng có thể được xác định bằng 3 điểm, hoặc hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song, một đường thẳng và một điểm.

>> Vậy hình chiếu của một mặt phẳng là hình chiếu của các đối tượng được xét ở trên.

– Hình chiếu của ba điểm không thẳng hàng.

– Hình chiếu của hai đường thẳng cắt nhau

– Hình chiếu của hai đường thẳng song song

– Hình chiếu của một điểm và một đường

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật