Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 15: Hình chiếu của các khối hình học

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 15: Hình chiếu của các khối hình học

137
0

3(95)

Hình chiếu của các  khối hình học

1. Khối đa diện

– Đa diện là mặt tạo bởi các đa giác phẳng ghép kín với nhau. Các cạnh và các đỉnh của đa giác cũng là các cạnh và các đỉnh của đa diện. Để biểu diễn khối đa diện người ta thường biểu diễn các đỉnh, các cạnh và các mặt của nó và vẽ các đường thấy, khuất. ví dụ các khối đa diện sau:

a. Khối hình hộp chữ nhật ( xem hình vẽ số 3.1)

Capture4

 

b. Khối năng trụ đáy tam giác ( xem hình 3.2)

Capture5

Hình 3.2

c. Khối hình chóp đáy lục giác đều ( xem hình 3.3)

Capture7

d. Khối hình chóp cụt đáy tứ giác đều ( xem hình vẽ số 3.4)

Capture8

2. Khối tròn

a. Mặt trụ

– Mặt trụ là mặt được hình thành bởi một đường thẳng gọi là đường sinh chuyển động trên một đường cong và luôn cách một đường thẳng khác một đoạn không đổi và song song với đường thẳng đó.

– Vậy biểu diễn mặt trụ trên các mặt phẳng hình chiếu chính là biểu diễn tập hợp các đường thẳng song song với một đường thẳng và cách đường thẳng đó một khoảng không đổi ví dụ hình 3.5

Capture9

b. Mặt nón

– Mặt nón được hình thành trên bởi một đường thẳng được gọi là đường sinh chuyển động luôn đi qua một điểm cố định gọi là đỉnh nón và luôn tựa trên một đường cong gọi là đường chuẩn hoặc đáy.

– Ta ví dụ biểu diễn mặt nón như hình 3.6

Capture10

c. Mặt  cầu

– Mặt cầu là mặt được hình thành bằng cách quay một đường tròn quanh một đường kính của nó.

– Mặt cầu có các đường bao của hình chiếu đứng và hình chiếu bằng đều là các đường tròn bằng nhau. Hình 3.7

Capture11

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật