Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 26: Cách vẽ quy ước đinh tán

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 26: Cách vẽ quy ước đinh tán

145
0

cach-ve-quy-uoc-dinh-tan2

Cách vẽ quy ước đinh tán

Để phân biệt các loại mối ghép đinh tán và để đơn giản hoá cách vẽ, TCVN 4179-85 quy định cách vẽ đinh tán theo quy ước như sau:

– Mối ghép đinh tán vẽ theo qui ước như ở bảng sau:
– Nếu mối ghép có nhiều chi tiết cùng loại thì cho phép biểu diễn đơn giản vài chi tiết, còn các chi tiết khác thì chỉ cần ghi đường trục, đường tâm.

 

– Nếu mối ghép có một số nhóm chi tiết ghép khác nhau về loại, về kích thước thì cho phép dùng các dấu hiệu quy ước để phân biệt các nhóm và chỉ cần ghi số vị trí cho mỗi chi tiết của một nhóm.

Chú ý: Để ghép các chi tiết làm bằng vật liệu mềm ta dùng đinh tán rỗng. Bảng 8.1

cach-ve-quy-uoc-dinh-tan1

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật