Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 28: Các loại REN thường dùng

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 28: Các loại REN thường dùng

176
0

Cac-loai-ren-thuong-dung3

1. Các loại ren thường dùng

Trong kỹ thuật, người ta dùng nhiều loại ren khác nhau, để lắp ghép như: ren hệ mét, ren hệ Anh, ren ống … Để truyền lực ta dung ren hình thang cân, ren tựa, ren hình vuông.

a. Ren hệ mét.

– Profin ren hệ mét là ren có tiết diện dạng tam giác có góc ở đỉnh bằng 600 kí hiệu là M. Kích thước của ren hệ mét là dung mm làm đon vị.

b. Ren côn hệ mét.

– Profin ren là tam giác có góc ở đỉnh là 600 kí hiệu là MC, kích thước của ren côn hệ Mét được quy định trong TCVN 2253-77.

c. Ren tròn

– Profin của ren có dạng cung tròn, kí hiệu là Rd. Kích thước của ren tròn được quy định trong TCVN 2256-77.

d. Ren ống

– Ren ống dùng trong mối ghép ống, profin ren là tam giác cân có góc ở đỉnh là 550, kích thước của ren lây Inch làm đơn vị ( 1 Inch = 25,4 mm) ren ống có hai loại:

– Ren ống hình trụ, kí hiệu là G kích thước của ren ống hình trụ qui định trongTCVN 4681-89.
– Ren ống hình côn kí hiệu là R: ( ren ống côn ngoài) và Rc ( ren ống côn trong) Rp ( ren ống trụ trong)

e. Ren hình thang

– Profin ren có dạng hình thang cân, góc ở đỉnh bằng 300 kí hiệu là Tr, kích thước ren hình thang lấy mm làm đơn vị đo.

f. Ren tựa

Profin ren là hình thang thường có góc ở đỉnh bằng 300, kí hiệu là S. Kích thước cơ bản của ren tựa được qui đinh trong TCVN 3777-83.

2. Cách vẽ quy ước ren

– Cách biểu diễn ren được thể hiện trong TCVN 5907-1995 quy định việc biểu diễn ren và các chi tiết có ren trên bản vễ kỹ thuật. Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO.

a. Ren thấy

– Trên các hình cắt , hình chiếu của ren thấy biểu diễn trên mặt phẳng song song với trục của ren, đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm và đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh, khoảng cách giữa hai đường này chính là chiều cao của ren.

– Trên hình chiếu, hình cắt của ren thấy biểu diễn trên mặt phẳng vuông góc với trục của ren đường chân ren được thể hiện bằng 3/4 đương tròn vẽ bằng nét mảnh, phần hở của cung tròn đặt về phía trên bên phải, không vẽ đường tròn đầu thể hiện vát mép của ren.

b. Ren khuất

– Khi cần thể hiện ren khuất, quy ước dùng nét đứt mảnh để vẽ đường đỉnh ren và chân ren.

– Đường gạch gạch – trên hình cắt và mặt cắt của ren, các đường gạch gạch được kẻ đến nét liền đậm thể hiện đường đỉnh ren.
– Đường giói hạn ren – đường giới hạn chiều dài ren được thể hiện bằng nét liền đậm, nếu là ren thấy và nét đứt nếu là ren khuất.

– Đường giới hạn ren được kẻ đến đường kính ngoài của ren.
– Đường ren cạn – thông thường không biểu diễn đường ren cạn, xong khi cần thiết biểu diễn hay ghi kích thước, đoạn ren cạn được vẽ bằng nét gạch nghiêng mảnh.

c. Mối ghép ren

Các quy định trong mối ghép ren cũng áp dụng để vẽ mối ghép ren. Tuy nhiên, ở đoạn ren ăn khớp, ren ngoài được thể hiện như che khuất ren trong. Xem hình 8.2 và 8.3

Cac-loai-ren-thuong-dung1

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật