Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 29: Cách vẽ các chi tiết có REN

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 29: Cách vẽ các chi tiết có REN

143
0

cach-ve-cac-chi-tiet-co-ren4

Cách vẽ các chi tiết có ren

1. Bu lông

– Bu lông gồm hai phần, phần thân có ren và phần đầu. Đầu bu lông gồm sáu cạnh hay bốn cạnh đều. Căn cứ vào chất lượng bề mặt, bu lông được chia làm ba loại:

+ Bu lông tinh
+ Bu lông nửa tinh
+Bu lông thô

– Hình dạng và kích thước của chúng được quy định theo tiêu chuẩn. “ Bu lông đai ốc” căn cứ theo kí hiệu và kích thước tra theo tiêu chuẩn ta có được bu lông cần thiết. Xem hình 8.6

cach-ve-cac-chi-tiet-co-ren1

                                                                  Hình 8.6

2. Đai ốc

– Là chi tiết để vặ với bu lông hay vít cấy. Căn cứ theo hình dạng và cấu tạo, đai ốc được chia ra làm nhiều loại: Đai ốc 04 cạnh, đai ốc sáu cạnh, đai ốc xẻ rãnh, đai ốc tròn…

– Căn cứ theo chất lượng bề mặt người ta chí ra ba loại: Đai ốc tinh, đai óc bán tinh, đai ốc thô.

– Kí hiệu đai ốc gồm có kí hiệu của ren, số hiệu tiêu chuẩn của đai ốc.

>> Ví dụ: Đai ốc M10 TCVN 1905-76 Cách vẽ ta tham khảo hình 8.7 cho đầu bu lông và hình 8.8 cho đai ốc sau :

cach-ve-cac-chi-tiet-co-ren2               cach-ve-cac-chi-tiet-co-ren3

 

3. Vít cấy

– Là chi tiết hình trụ hai đầu có ren. Đối với các chi tiết tham gia lắp ghép có độ dày quá lớn hay vì lý do nào đó không dùng được bu lông thì có thể dùng vít cấy.

– Một đầu của vít cấy được vặn vào lỗ ren của chi tiết tham gia lắp ghép đầu kia vặn với đai ốc. Vít cấy có hai kiểu: ( Xem hình 8.98.10 ):

cach-ghi-chi-dan-va-kich-thuoc-ren4

 

– Kiểu 1: đầu vặn vào chi tiết không có rãnh thoát dao.
– Kiểu 2: đầu vặn vào chi tiết có rãnh thoát dao.

 

– Là một chi tiết dùng để ghép trực tiếp các chi tiết mà không dùng đến đai ốc. Vít được chia làm hai loại lớn. Xem trên hình 8.11

cach-ghi-chi-dan-va-kich-thuoc-ren5

 

                                                                                           Hình 8.11

– Vít lắp nối:  Dùng để ghép hai chi tiết lại với nhau
– Vít định vị:      Dùng để cố định chi tiết này với chi tiết kia.

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật