Home Uncategorized Vẽ kỹ thuật_Bài 3: Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ

Vẽ kỹ thuật_Bài 3: Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ

140
0

tieuchuankinhxaydung1

* Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ.                                                         

– Đường nét

– Trên bản vẽ kỹ thuật, các hình chiếu của vật thể được biểu diễn bằng các dạng 

đường, nét có độ rộng khác nhau để thể hiện các tính chất của vật thể. 

– Các đường, nét trên bản vẽ được quy định trong TCVN 0008:1993 tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế ISO 128:1982.

 – Các loại đường nét

– Các loại đường, nét trong bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn được liệt kê trong bảng sau:

Capture

Capture1

– Chiều rộng nét vẽ

Theo các tiêu chuẩn thì ta chỉ được phép sử dụng 02 loại nét vẽ trên một bản vẽ, tỷ số chiều rộng của nét đậm và nét mảnh không được vượt  quá 2:1

– Các chiều rộng của các nét vẽ cần chọn sao cho phù hợp với kích thước, loại bản vẽ 

mà ta chọn theo tiêu chuẩn sau:

– Dãy bề rộng nét vẽ tiêu chuẩn: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4; 2mm

Chú ý chiều rộng của nét vẽ cho một đường không thay đổi theo tỷ lệ bản vẽ, hình vẽ..

* Quy tắc vẽ

– Khoảng cách  nhỏ nhất giữa hai đường song song bao gồm cả trường hợp đường gạch  mặt cắt,  không được nhỏ hơn hai lần chiều rộng của nét đậm nhất. Khoảng cách này không nhỏ hơn 0,7mm.

– Khi hai hay nhiều nét vẽ khác loại trùng nhau thì cần theo thứ tự ưu tiên sau:

1.    Đường bao thấy, cạnh thấy ( dùng nét liền đậm A)

2.    Đường bao khuất, cạnh khuất ( nét đứt loại E,F)

3.    Mặt phẳng cắt ( nét gạch chấm mảnh có nét đậm hai đầu, loại H )

4.    Đường tâm và trục đối xứng ( nét chấm gạch mảnh, loại G )

5.    Đường trọng tâm ( nét gạch hai chấm mảnh, loại K )

6.    Đường dóng kích thước (nét liền mảnh, loại B)

>> Cụ thể ta xem hình vẽ:

Capture4

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật