Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 30: Vẽ quy ước bánh răng trụ

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 30: Vẽ quy ước bánh răng trụ

345
0

ve-quy-uoc-banh-rang-tru2

Vẽ quy ước bánh răng trụ

Bánh răng trụ là loại bánh răng mà profin răng được hình thành trên mặt trụ tròn, bao gồm các loại sau:

– Bánh răng trụ răng thẳng: Răng hình thành theo đường sinh của mặt trụ
– Bánh răng trụ răng nghiêng: Răng hình thành theo đường xoắn ốc trụ
– Bánh răng trụ răng chữ V: Răng nghiêng theo hai phía ngược chiều nhau thành dạng chữ V.

1. Các thông số cơ bản của bánh răng trụ

– Bước răng: Là khoảng cách giữa hai profin cùng phía của hai răng kề nhau đo trên đường tròn của bánh răng. ( kí hiệu là p1)

– Mô đun: Là tỷ số giữa bước răng và số ð ( kí hiệu là m: tính bằng mm)

Trị số các mô đun của bánh răng được tiêu chuẩn hoá và quy định theo TCVN 2257-77 như sau:

– Dãy 1: 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20.
– Dãy 2: 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22. ứng với mỗi mô đun m và số răng Z ta có một bánh răng tiêu chuẩn.

Vòng chia: Là đường tròn của bánh răng có đường kính bằng mô đun tiêu chuẩn m nhân với số răng Z của bánh răng.

+ Khi hai bánh răng ăn khớp chuẩn, hai vòng chia của hai bánh răng tiếp xúc nhau ( vòng chia trùng với vòng lăn của bánh răng)

+ Bước răng tính trên vòng tròn chia gọi là bước răng chia.

Vòng đỉnh: Là đường tròn đi qua đỉnh răng, đường kính của vòng đỉnh kí hiệu là da

Vòng đáy: Là đường tròn đi qua đáy răng, kí hiệu là df.

Chiều cao răng: là khoảng cách giữa vòng đỉnh và vòng đáy. chiều cao răng kí hiệu là h. chia làm hai phần:

Chiều cao đầu răng: (ha) là khoảng cánh hướng tâm giữa vòng đỉnh và vòng chia.

Chiều cao chân răng: (hf) là khoảng cách hướng tâm giữa vòng chia và vòng đáy.

Chiều dày răng: Là độ dài của cung tròn trên vòng chia của một răng, kí hiệu là St.

– Chiều rộng răng: Là độ dài của cung tròn trên vòng chia của rãnh răng, kí hiệu là et.

– Vòng tròn cơ sở: Là vòng tròn hình thành profin thân khai, kí hiệu kà db.

Góc ăn khớp: Là góc tạo bởi tiếp tuyến chung của hai vòng tròn cơ sở và hai vòng tròn chia tại tiếp điểm của cặp bánh răng ăn khớp chuẩn. Kí hiệu Là ỏ.

Chú ý: mô đun là thông số chủ yếu cảu bánh răng, các thông số khác của bánh răng được tính theo mô đun.

– Chiều cao đỉnh răng: ha = m
– Chiều cao chân răng: hf = 1,25.m
– Chiều cao răng: h = ha + hf = 2,25 m
– Đường kính vòng chia: d = m.Z
– Đường kính vòng đỉnh: da = d + 2.ha = m(Z+2)
– Đường kính vòng đáy: df = d – 2df = m(Z-2,5)
– Bước răng: pt = ð.m
– Góc lượn chân răng: ủf = 0,25.m

2. Quy ước vẽ bánh răng trụ

TCVN 13-78 qui định cách vẽ bánh răng trụ như sau:

– Vòng đỉnh và đường sinh của mặt trụ đỉnh vẽ bằng nét liền đậm.

– Vòng chia và đường sinh của mặt trụ chia vẽ bằng nét chấm gạch, không thể hiện vòng đáy và đường sinh của mặt trụ đáy.

– Trong hình cắt dọc của bánh răng, phần răng bị cắt, nhưng quy định không kẻ các đường gạch gạch, lúc đó đương sinh đáy được vẽ bằng nét liền đậm.

– Để biểu diễn răng nghiên hoặc răng chữ V, quy định về vài nét mảnh thể hiện hướng nghiên của răng và thể hiện rõ góc nghiêng õ.

– Khi cần thiết có thể vẽ profin của răng. Cho phép vẽ gần đúng profin của răng thân khai bằng cung tròn như hình sau. Tâm cung tròn nằm trên vòng cơ sở, bánh kính R = d/5 ( d: là đường kính vòng chia).

• Cách vẽ bánh răng trụ.

– Khi vẽ bánh răng trụ, các kết cấu của bánh răng trụ được tính theo mô đun m và đường kính trục dB như sau:

– Chiều dài răng: b = (8..10).m

– Chiều dày vành răng: s = (2..4)m

– Đường kính may ơ: dm = ( 1,5 .. 1,7)bB

– Chiều dày đĩa: K = (0,35..0,5)b

– Đường kính đường tròn của tâm các lỗ trên đĩa: D’ = 0,5 ( Do + dm)

– Đường kính lỗ trên đĩa: do = 0,25(Do – dm)

– Chiều dài may ơ: lm = (1,0 .. 1,5)db.

– Đường kính trong vành đĩa: Do = da – (6..10)m.

– Trong các công thức trên khi vật liệu chế tạo bánh răng bằng thép lên lấy hệ số nhỏ, còn bằng gang lấy hệ số lớn.

Xem hình 8.19 và 8.20 dưới đây thể hiên chi tiết bánh răng và trường hợp bánh răng ăn khớp.

ve-quy-uoc-banh-rang-tru1

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật