Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 32: Cách vẽ quy ước Bánh Vít, Trục Vít

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 32: Cách vẽ quy ước Bánh Vít, Trục Vít

316
0

cach-ve-quy-uoc-banh-vit-truc-vit4

Cách vẽ quy ước Bánh vít, Trục vít

1. Khái niệm

– Bộ truyền trục vít – bánh vít dùng để truyền chuyển động giữa hai trục chéo nhau, góc giữa hai trục chéo nhau thường là 90 độ, thông thường chuyển động được truyền từ trục vít sang bánh vít với tỷ số truyền rất lớn.

– Bộ truyền này có khả năng tự hãm rất tốt. Trục vít có cấu tạo thường như trục có ren.

– Tuỳ theo mặt tạo thành ren mà người ta chia ra:

+ Trục vít trụ: ren hình thành trên mặt trụ tròn.
+Trục vít lõm: ren được hình thành trên mặt lõm tròn xoay.

2. Thông số của trục vít và bánh vít.

a. Trục vít

– Mô đun của trục vít và bánh vít bằng nhau, cách kích thước được tính theo mô đun đó. Chiều dài phần cắt ren b1 của trục vít được lấy theo điều kiện ăn khớp. Khi vẽ có thể lấy b1 theo công thức sau:

cach-ve-quy-uoc-banh-vit-truc-vit1

Z2: là số răng của bánh vít.

cach-ve-quy-uoc-banh-vit-truc-vit2

 

b. Bánh vít

– Răng của bánh vít được hình thành trên mặt xuyến. Đường kính vòng chia và mô đun của bánh vít được xác định trên mặt cắt ngang. Mô đun của bánh vít bằng mô đun của trục vít. Các thông số khác của bánh vít được tính theo mô đun và số răng.

– Đường kính vòng chia: d2 = m.Z2
– Đường kính vòng đỉnh: da2 = d2 + 2.ha = m(Z+2)
– Đường kính vòng đáy: df2 = d2 + 2.hf = m(Z-2,4)
– Chiều rộng của bánh vít b2 được lấy theo đường kính mặt đỉnh của trục vít < 0,75 da1.
– Góc ôm của trục vít 2.ọ thường lấy bằng góc giới hạn của hai mút của bánh vít theo công thức sau: Sin ọ = b2/(da1 – 0,5m); thông thường 2.ọ = 90 .. 100
– Đường kính đỉnh lớn nhất của vành răng: daM2 < da2 + 6.m/(Z1 + 2)
– Khoảng cách trục giữa trục vít và bánh vít. aw = 0,5.m(q + Z2)

3. Cách vẽ bánh vít và trục vít

– Bánh vít và trục vít được vẽ theo TCVN 13-76. Đối với trục vít, trên mặt phẳng hình chiếu song song với trục của trục vít, vẽ đường sinh của mặt đáy bằng nét mảnh và trên mặt phẳng hình chiếu vuông góc với mặt phẳng của trục không vẽ đường tròn đáy.

– Khi cần thể hiện profin của răng thì dùng hình cắt riêng phần hay hình trích.

– Đối với trục vít trên mặt phẳng hình chiếu vuông góc với trục của bánh vít, vẽ đường tròn đỉnh lớn nhất của vành răng bằng nét liền đậm và vẽ đường tròn chia bàng nét chấm gạch; không vẽ đường tròn đỉnh và đường tròn đáy.

– Đối với bánh vít va trục vít, tại vùng ăn khớp, đường đỉnh răng của trục vít và bánh vít đều vẽ bằng nét liềm đậm. Trên hình cắt trục vít không được vẽ nằm trước bánh vít. Xem hình 8.23 :

cach-ve-quy-uoc-banh-vit-truc-vit3

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật