Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 33: Bản vẽ quy ước lò xo

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 33: Bản vẽ quy ước lò xo

150
0

ban-ve-quy-uoc-lo-xo2

Bản vẽ quy ước lò xo

1. Định nghĩa và phân loại.

– Lò xo làm việc dựa trên tính đàn hồi, Lò xo là chi tiết dự trự năng lượng dùng trong các thiết bị như: Giảm xóc, ép chặt và đỡ lực .. Căn cứ theo kết cấu và nguyên lý tác dụng lò xo được chia ra làm bốn loại sau:

Lò xo xoắn ốc: Được hình thành theo đường xoắn ốc trụ hay nón. ( cắn cứ theo nguyên lý tác dụng ngời ta chia ra: lò xo nén, lò xo xoắn, lò xo kéo ..)

ban-ve-quy-uoc-lo-xo1

2. Quy ước vẽ

Lò xo có kết cấu và hình dạng tương đối phức tạp, vẽ quy ước lò xo được quy định trong TCVN 14-78. Xem hình vẽ 8.25 trên

– Trên hình chiếu của lò xo xoắn trụ ( hay nón), vòng xoắn đựơc vẽ bằng các đường thẳng thay cho đường cong.

– Đối với lò xo xoắn trụ (hay nón) có số vòng xoăn lớn hơn 4 thì quy định vẽ mỗi đầu lò xo một hoặc hai vòng xoắn những vòng khác cho phép không phải vẽ và có thể thay bằng nét chấm gạch, vẽ qua tâm mặt cắt của dây lò xo, cho phép vẽ rút chiều cao của lò xo.

– Những lò xo có đường kính hoặc chiều dày dây bằng 2 mm hay nhỏ hơn thì vòng xoắn được vẽ bằng nét liền đậm, mặt cắt của dây lò xo được tô kín.

– Đối với các lò xo xoắn phẳng số vòng xoắn lớn hơn 2 thì quy định vẽ vòng đầu và vòng cuối, phần còn lại thì ta có thể vẽ bằng nét chấm gạch đậm.

– Đối với các lõ xo đĩa có số đĩa lớn hơn 4, thì mỗi đầu được vẽ bằng một hoặc hai đĩa, đường bao các đĩa còn lại được vẽ bằng nét mảnh.

– Đối với lò xo nhíp hay lò xo lá có nhiều lớp thì quy định vẽ đường bao của chồng lá.

– Đối với lò xo có hướng xoắn cho trước thì phải vẽ đúng hướng xoắn của nó và ghi rõ “ hướng xoắn phải” hay “hướng xoắn trái “ trong yêu càu kỹ thuật. Khi không cần phân biệt thì vẽ theo hướng xoắn phải.

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật