Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 35: Các loại đinh tán

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 35: Các loại đinh tán

164
0

cac-loai-dinh-tan2

Các loại đinh tán

1. Khái niệm chung

Mối ghép bằng đinh tán là mối ghép không tháo được, nó dùng để ghép cac tấm kim loại có hình dạng và kết cấu khác nhau.

Theo công dụng mối ghép đinh tác được chia ra làm ba loại chính:

– Mối ghép chắc: dùng cho các kết cấu kim loại khác nhau như: cầu, giàn ..
– Mối ghép kín: dùng cho các thùng chứa, nồi hơi có áp suất thấp.
– Mối ghép chắc kín: Dùng cho các kết cấu đòi hỏi vừa chắc vừa kín như các nồi hơi có áp suất cao.

2. Phân loại đinh tán

Đinh tán là một chi tiết hình trụ có mũ ở một đầu, và được phân loại theo hình dạng mũ đinh. Hình dạng và kích thước của đinh tán được quy định trong TCVN 0281-86 đến TCVN 0290 – 86, và có ba loại chính như sau:

– Đinh tán mũ chỏm cầu.
– Đinh tán mũ nửa chìm
– Đinh tán mũ chìm.

Kề hình dạng cụ thể xem hình 8.27

cac-loai-dinh-tan1

– Đinh tán được cắm vào các lỗ đã được khoan sẵn ở các chi tiết tham gia lắp ghép, mũ đinh tựa lên cối, sau đó dùng búa tay hay búa máy tán đầu kia của đinh thành mũ để ghép hai chi tiết lại với nhau.

– Khi vẽ kích thước của đinh tán được tính theo đường kính d của đinh.

Kí hiệu quy ước của đinh tán gồm có tên gọi đin tán, đường kính đinh tán d, chiều dài và số hiệu tiêu chuẩn.

Ví dụ:

– Đinh tán mũ chỏm cầu, ghép chắc 10×50 TCVN 4220-86
– Đinh tán mũ nửa chìm ghép chắc kín 10 x 50 TCVN 287 –86
– Đinh tán mũ chìm 6 x 20 TCVN 290 –86

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật