Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 39: Giới thiệu bản vẽ lắp

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 39: Giới thiệu bản vẽ lắp

95
0

ban-ve-lap1

1. Giới thiệu bản vẽ lắp

– Bản vẽ chung là bản vẽ tổng thể toàn bộ một cụm chi tiết, một máy, hay toàn bộ nhà máy, một khu vực …

– Bản vẽ chung được sử dụng để tiến hành lắp ráp các thiết bị, chi tiết, theo trình tự nhất định, dùng để kiểm tra đơn vị lắp hoặc được dùng để làm cơ sở để thiết kế các chi tiết, bộ phận ở giai đoạn thiết kế chế tạo.

– Khi đọc bản vẽ chung người ta xác định được toàn bộ số chi tiết, khối lượng cũng như tên gọi, vật liệu và kích thước tổng thể cũng như quy ước các mối ghép ( lắp lỏng, trung gian, hay lắp chặt), cùng các thông số kỹ thuật chủ yếu của thiết bị.

2. Nội dung bản vẽ lắp

Bản vẽ lắp là một tài liệu rất quan trọng, nội dung của nó bao gồm:

– Hình biểu diễn cảu đơn vị lắp
– Các kích thước, sai lệch giới hạn
– Các chỉ dẫn về đặc điểm liên kết
– Số thứ tự chỉ vị trí
– Bảng liệt kê khối lượng, thứ tự, tên gọi, vật liệu, số lượng, ký hiệu và ghi chú.
– Khung tên, khung bản vẽ ..

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật