Home Uncategorized Vẽ kỹ thuật_Bài 4: Các khổ giấy tiêu chuẩn Việt Nam

Vẽ kỹ thuật_Bài 4: Các khổ giấy tiêu chuẩn Việt Nam

110
0

MIDES DE PAPER ISO

Các khổ giấy tiêu chuẩn

1. Theo TCVN 2-74 ( tiêu chuẩn Việt nam số 2-74 ) quy định khổ giấy của các bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật khác quy định cho ngành công nghiệp và xây dựng. Được quy định như sau:

–   Khổ giấy được quy định bằng kích thước của mép ngoài bản vẽ

–   Khổ giấy bao gồm khổ chính và khổ phụ.

–   Khổ chính có kích thước dài x rộng = 1189 x 841 có diện tích bằng 1m2

( khổ A0), còn các khổ phụ được chia ra từ khổ này theo số chẵn lần.  Ví dụ

A0 = 2A1 = 4A2 = 8A3 = 18A4 =..  ta có thể xem hình sau đây.

28520

2. Kí hiệu các khổ giấy chính theo sau đây:

Capture5

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật