Uncategorized

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 40: Cách gấp bản vẽ

cach-gap-ban-ve1

Cách gấp bản vẽ

Khi gấp bản vẽ ký thuật cần chú ý:

– Khung tên phải được gấp ra phía ngoài để có thể đọc được
– Kích thước gấp xong bằng cỡ A4.
– Bản vẽ được gấp sao cho khi mở ra phải dễ dàng và không bị làm nhàu bản vẽ.
– Nếu bản vẽ là Ao ta gấp làm 2 để chuyển về A1 sau đó về A2 về A3 và cuối cùng là A4.