Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 42: Ghi kích thước và đánh số bản vẽ...

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 42: Ghi kích thước và đánh số bản vẽ lắp

231
0

ghi-kich-thuoc-va-danh-so-ban-ve-lap1

1. Ghi kích thước và đánh số bản vẽ lắp

Kích thước trên bản vẽ lắp được ghi để thể hiện các tính năng, kiểm tra, lắp ráp, .. như: kích thước bao, kích thước lắp ghép giữa các chi tiết, ..

a. Kích thước quy cách

– Là kích thước thể hiện các tính năng của máy, các kích thước này thường được xác định từ trước, là kích thước cơ bản để xác định các thông số khác.

Ví dụ : kích thước bánh công tác trong máy bơm, kích thước đường kính ống của các van…

b. Kích thước lắp ráp

– Là kích thước thể hiện quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết trong cùng một đơn vị lắp. Nó bao gồm kích thước và dung sai các bề mặt tiếp xúc, kích thước xác định vị trí giữa các chi tiết với một gốc chuẩn. Ví dụ kích thước của trục và ổ bi: ử40H7/k6

c. Kích thước đặt máy

– Là kích thước thể hiện mối quan hệ lắp ghép giữa đơn vị lắp và các bộ phận khác, ví dụ như: Kích thước bệ máy, kích thước bích lắp ráp, kích thước đặt bu lông. Các kích thước này sẽ liên quan tới các kích thước của chi tiết, hay bộ phận khác được ghép với đơn vị lắp.

d. Kích thước định khối

– Kích thước định khối hay còn gọi là kích thước bao của vật thể cần biểu diễn nó chính là kích thước thể hiện độ lớn chung của vật thể, dùng làm cơ sở để xác định thể tích, đóng bao, vận chuyển và thiết kế không gian lắp đặt.

e. Kích thước giới hạn

– Kích thước giới hạn là kích thước thể hiện không gian hoạt động của thiết bị, kích thước này được dùng để làm cơ sở bố trí không gian làm việc cho thiết bị hoặc vận hành cho người lao động.

2. Số chỉ vị trí

– Trên bản vẽ lắp có rất nhiều chi tiết khác nhau, để dễ phân biệt, gọi tên các chi tiết, cũng như các vật liệu làm chi tiết người ta tiến hành đánh số các chi tiết theo thứ tự, trình tự đọc bản vẽ và tổng hợp lại trong bảng kê. Sau đây là các quy định về việc đánh số chỉ vị trí chi tiết.

– Số vị trí được ghi trên giá ngang của đường dẫn, và được ghi ở hình biểu diễn nào thể hiện rõ nhất chi tiết đó.

– Số vị trí được ghi song song với khung tên cuả bản vẽ, ở phía ngoài hình biểu diễn và xếp thành hàng hay cột.

– Mỗi số vị trí được ghi một lần trên bản vẽ và cho phép ghi  cùng một chỉ số với các chi tiết giống nhau.

– Khổ chữ số vị trí phải lớn hơn khổ chữ kích thước của bản vẽ.

– Cho phép dùng đường dẫn chung trong trường hợp:

+ Các chi tiết kẹp chặt thuộc một vị trí lắp ghép.

+ Các chi tiết có liên hệ với nhau không kẻ được nhiều đường dẫn. Ta có thể xem ví dụ trên hình 9.2:

ghi-kich-thuoc-va-danh-so-ban-ve-lap

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật