Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 43: Thể hiện yêu cầu kỹ thuật trên bản...

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 43: Thể hiện yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ lắp

275
0

the-hien-yeu-cau-ky-thuat-tre-ban-ve-lap2

Thể hiện yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ lắp

1. Yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ lắp thể hiện

– Các đặc yêu cầu làm việc của chi tiết như: áp lực làm việc, số vòng quay, khe hở làm việc, khe hở nhiệt ..
– Thể hiện các yêu cầu riêng chưa thể hiện được trên bản vẽ như: về sai lệch hình dạng, chất lượng sản phẩm, độ cứng bề mặt ..
– Phương pháp nhiệt luyện, phương pháp gia công lần cuối..
– Yêu cầu về vật liệu sơn phủ
– Và một số yêu cầu riêng khác..

2. Bảng kê

– Bảng kê dùng để liệt kê các thành phần của các chi tiết thuộc vật thể, dùng làm tài liệu thiết kế và lập kế hoạch sản suất.

– Bảng kê được quy định trong TCVN 3824-1983.

– Bảng kê được đặt dưới hình biểu diễn và sát bên trên khung tên của bản vẽ lắp

Ví dụ khung và bảng kê trong học học tập như hình 9.3:

the-hien-yeu-cau-ky-thuat-tre-ban-ve-lap

– Khung tên được quy định trong TCVN 3821-83. Ví dụ như khung tên trong hình 9.4:

the-hien-yeu-cau-ky-thuat-tre-ban-ve-lap1

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật