Home Uncategorized Vẽ kỹ thuật_Bài 5 : Hướng dẫn vẽ khung bản vẽ, khung...

Vẽ kỹ thuật_Bài 5 : Hướng dẫn vẽ khung bản vẽ, khung tên theo TCVN

372
0

maxresdefault

 Trình bày khung bản vẽ, khung tên

– Mỗi bản vẽ đều phải có khung vẽ và khung tên riêng. Nội dung và kích thước được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 1. Khung bản vẽ – Khung bản vẽ được vẽ bằng nét liền đậm ( thông thường lấy bằng 0.5 hoặc là 1 mm ) kẻ cách các mép giấy là 5mm. Khi cần đóng thành tập thì các cạnh giữ nguyên trừ cạnh khung bên trái được kẻ cách mép một đoạn bằng 25mm, như các hình dưới đây: 31965 2. Khung tên           – Khung tên của bản vẽ có thể được đặt theo cạnh dài hoặc ngắn của bản vẽ tuỳ theo cách trình bày như nó phải được đặt ở cạnh dưới và góc bên  phải của bản vẽ. Nhiều bản vẽ có thể đặt chung trên một tờ giấy nhưng mỗi bản vẽ phải có khung tên và khung bản vẽ riêng, khung tên của mỗi bản vẽ phải đặt sao cho các chữ ghi trong khung tên có dấu hướng lên trên hay hướng sang trái đối với bản vẽ đó. * Như hình số sau đây:       655704_4   * Nội dung của khung bản vẽ dùng trong nhà trường được thể hiện ở hình sau: khung-ten-ban-ve-co-ban   Ô1: Dùng để ghi đầu đề bài tập hoặc tên gọi chi tiết Ô2: Dùng để ghi tên vật liệu làm chi tiết Ô3: Dùng để ghi tỷ lệ của bản vẽ Ô4: Dùng để ghi kí hiệu  bản vẽ Ô5: Dùng để ghi họ tên người vẽ Ô6: Dùng để ghi ngày tháng năm hoàn thành bản vẽ Ô7: Dùng để ghi họ và tên người kiểm tra Ô8: Dùng để ghi ngày kiểm tra xong Ô9: Dùng để ghi tên trường, khoa ,lớp

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật