Home Điện-Điện Tử Vi mạch nóng

Vi mạch nóng

1
0

Các vĩ mạch ac/dc có thể có một vĩ mạch ” nóng” và một vĩ mạch “nguội” bên trong một vĩ mạch chung. Phải cẩn thận khi đo điện áp quanh những vĩ mạch này;

Thường thì vĩ mạch nóng ở trên vĩ mạch “nguội” được nối đất bình thường và có đánh dấu nối đất khác (hĩnh 3-13). Nếu không sử dụng chỗ nối đất ” nóng” mà sử dụng chỗ nối đất chung, sô” đo điện áp sẽ không chính xác. Luôn luôn sử dựng chỗ nối đất” nóng” khi đo điện áp trên những linh kiện trong vùng này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here