Home CNC Uốn CNC VII – Thiết Lập Trình Tự Uốn

VII – Thiết Lập Trình Tự Uốn

82
0

Để có thể thao tác uốn được trước hết cần phải quyết định trình tự uốn. Nếu trình tự uốn không hợp ]ý mà vật tạo ra có thể sẽ không trở thành sán phẩm được hoặc làm cho thao tác uốn khó khăn hav làm tăng số khuôn sử dụng. Việc quyết định trình tự uốn tuỳ thuộc vào loại khuôn sẵn có (dặc biệt lầ loại cữ chặn), các điểm chú ý về độ chính xác (kích thước quan trọng). năng suất thao tác…

Việc quyết định nhanh trình tự uốn dù sao cũng cần phụ thuộc vào kinh nghiệm trong công việc; “thực hành hơn là lý thuyết”.

7.1.    Các mục cần xem xét trong trình tự uốn

Hình dạng uốn (Z, hình mũ, gấp khúc…).

Toàn bộ quy trình, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng.

Lấy các kích thước quan trọng làm chuẩn.

Cân nhắc hiệu suất trong trình tự xoay vật liệu.

Xác nhận các góc độ uốn và vị trí chạm (khả năng chạm nghiêng là có hay không).

Xem xét có cần uốn sơ bộ không?

Việc quyết định trình tự uốn là một quy trình xử lý tổng hợp kết hợp các mục trên.

7.2.    Sử dụng các công cụ

Việc quyết định trình tự uốn chỉ bằng suy nghĩ thường kết quả đạt được thấp và cũng ảnh hưởng về mặt năng suất nồn cần sử dụng các công cụ một cách thành thục. Vì trình tự uốn không phải trừu tượng mà rất cụ thể nên người nào mà sử dụng tốt các công cụ thì có thể quyết định tốt trình tự uốn.

Biểu đồ giới hạn return bend.

Mẫu mặt cắt khuôn.

Bản vẽ khuôn.

Bản vẽ lắp ráp khuôn.

Chương trình tự động.

thiet-lap-trinh-tu-uon

thiet-lap-trinh-tu-uon1

thiet-lap-trinh-tu-uon2

thiet-lap-trinh-tu-uon3

thiet-lap-trinh-tu-uon4

* Ví dụ về chạm nghiêng

thiet-lap-trinh-tu-uon5

Vì khó đạt được độ chính xác về kích thước nên tránh trường hợp chạm nghiêng như hình trên. Còn trong trường hợp không thể tránh được thì nên đưa về trường hợp hình 1.35b.

* Ví dụ về uốn sơ bộ

thiet-lap-trinh-tu-uon6

thiet-lap-trinh-tu-uon7

Nếu phán quay xuống trong khi uốn mà quá dài thì nó sẽ chạm vào tấm đỡ cối hay bàn máv như hình trên.

Trong trường hợp này ta sử dụng uốn sơ bộ nhưng cần chú ý không để đường uốn sơ hộ bị lệch đi khi thực hiện lần uốn chính xác.

thiet-lap-trinh-tu-uon8

thiet-lap-trinh-tu-uon9

thiet-lap-trinh-tu-uon10

thiet-lap-trinh-tu-uon11

thiet-lap-trinh-tu-uon12

thiet-lap-trinh-tu-uon13

thiet-lap-trinh-tu-uon14

thiet-lap-trinh-tu-uon15

thiet-lap-trinh-tu-uon16

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật