Home Cơ điện tử Xác định điểm gốc của chi tiết ở máy phay-đứng

Xác định điểm gốc của chi tiết ở máy phay-đứng

252
0

Vị trí chính xác của phôi được kẹp với sự tham chiếu vào điểm 0 của máy phải được hệ điều khiển biết rõ. Việc đo bể mặt chuẩn có thể thực hiện với đẩu dò 3 chiều (3D) hoặc mũi dò cạnh. Bể mặt chuẩn được tiếp cận với mũi dò cạnh theo hướng X và Y (Hình 2).

kv1

Phôi được di chuyển chậm bằng tay đến vị trí của mũi dò được kẹp trong giá giữ dụng cụ. Mũi dò quay với tốc độ quay chậm, qua đó xi lanh dưới bị đẩy lệch tâm. Ngay trước khi cả hai trục của phẩn trên và phẩn dưới của mũi dò trùng nhau, chuyển động của xi lanh dưới gần như đồng tâm. Trong những lán khác, khi chi tiết tiến lại gần, xi lanh dưới bị đẩy trượt ngang, ở vị trí này dưới sự lưu ý đến bán kính xi lanh thì khoảng cách của cạnh chuẩn đến điểm không của máy được đọc và lưu vào bộ nhớ tọa độ dịch chuyển điểm gốc của hệ điều khiển.

Dưới sự trợ giúp của căn mẫu, vị trí điểm gốc của chi tiết ở hướng z được xác định (Hình 3).

kv2

Bàn máy di chuyển chậm lên cao, cho đến khi căn mẫu vừa ở dưới mũi trục quay. Với sự lưu ý về chiểu cao căn mẫu, vị trí được hiển thị cũng được nhập vào trong bộ nhớ chứa những thông sổ dịch chuyển điểm không của hệ điều khiển.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here