Home CNC XÁC LẬP CHẾ ĐỘ VÀ DWELL

XÁC LẬP CHẾ ĐỘ VÀ DWELL

147
0

Hầu hết các chương trình trên trung tâm gia công đều sử dụng tốc độ cắt theo thời gian (lập trình theo in/min hoặc mm/min). Các ứng dụng tiện thường lập trình tốc độ cắt theo vòng quay in/rev hoặc mm/rev. Trên nhiều bộ điều khiển Fanuc, xác lập tham số cho phép lập trình dwell theo thời lượng hoặc số vòng quay trục chính. Mỗi ứng dụng đều có ưu điểm và công dụng thực tiễn riêng. Tùy theo xác lập tham số hệ thống, lệnh dwell sẽ biết ý nghĩa với từng xác lập tương ứng:

Xác lập thời gian

Đây là xác lập mặc định phổ biến trên nhiều thiết bị CNC. Đối với xác lập thời gian, dwell luôn luôn được lập trình theo giây hoặc mili giây trong khoảng cho phép của bộ điều khiển, chẳng hạn từ 0.001 đến 99999.999 giây, thông dụng trên hầu hết các bộ điều khiển Fanuc, hoặc tương tự Fanuc:

G04 P1000

… biểu thị dwell một giây, tương đương 1000 mili giây.

Xác lập số vòng quay

Đôi với xác lập số vòng quay trục chính, dwell được xác lập theo số lượng vòng quay của trục chính trong khoảng 0.001 – 99999.999 vòng, ví dụ:

G04 P1000

… biểu thị dwell kéo dài trong một vòng quay trục chính

DWELL TỐI THIỂU

Trong khi cắt gọt, dao cắt tiếp xúc với chi tiết gia công, định nghĩa dwell tối thiểu là rất quan trọng, nhưng chế độ xác lập là không quan trọng (thời gian hoặc số vòng quay).

Dwell tối thiểu lầ thời giạn .cần .thiết để hoàn tất      một vòng quay trục chính.

Dwell tối thiểu được lập trình theo giây, cộ thể tính toán theo công thức

Dwell tối thiểu (giây) = —— r/min

Ví dụ

Để tính dwell tôi thiểu theo giây, nếu biết số vòng quay trục chính là 420 r/min, bạn hãy chia rỉ mìn cho 60 (do một phút bằng 60 giây):

6.0/420 = 0.143 giây tạm dừng

Sự lựa chọn định dạng của block chứa dwell trong chương trình có thể khác nhau, tùy theo kiểu máy và phong cách lập trình. Mọi ví dụ dưới đây đều sử dựng thời gian dwell (tạm dừng) là 0.143 giây:

G04 X0.143

G04 P143

G04 U0.143

Bất kể định dạng được sử dụng, mọi giá trị dwell trong ví dụ đều chuyên biệt là 0.143 giây, tương đương 143 mili giây. Chương trình có thể chứa các định dạng dwell khác nhau, nhưng ít được dùng trong thực tế.

Đốì với các ứng dụng dwell thực tiền trong chương trình CNC, dwell tối thiểu được tính toán chỉ đúng về toán học nhưng có thể không phù hợp với ứng dụng thực tế. Bạn nên làm tròn giá trị tính toán theo hướng tăng. Ví dụ G04 X0. 134 có thể chọn là G04 X0.2 hoặc G04 X0.3. Lý do để thực hiện sự diều chỉnh này là từ các điều kiện gia công thực tế. Chẳng hạn người vận hành CNC có thể tiến hành gia công với tốc độ trục chính theo chế độ override, ví dụ 50%. Do override tốc độ trục chính 50% thường là giá trị tối thiểu trên hầu hết các bộ điều khiển CNC, sự gấp đôi dwell tối thiểu sẽ luôn luôn bảo đảm. ít nhất một vòng quay mà không bị tổn thất năng suất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here