Home Điện-Điện Tử Ý NGHĨA CÁC LỆNH CƠ BẢN TRONG ORCAD

Ý NGHĨA CÁC LỆNH CƠ BẢN TRONG ORCAD

62
0

Lệnh Undo

Đảo ngược kết quả của lệnh cuối cùng.

Lệnh Redo

Đảo ngược kết quả của những lần điều hoạt lệnh với lệnh Ưndo.

Lệnh Repeat

Lặp lại lệnh cuối cùng đốì với đốì tượng đang được chọn.

Lệnh Cut

Cắt các đối tượng đang được chọn từ trang sơ đồ nguyên lý mạch và đặt chúng vào Clipboard. Khi các đối tượng này nằm trong Clipboard thì chúng sẽ thay thế những đôì tượng chứa trong đó, và bạn có thể dán vào bất kỳ vị trí nào tùy bạn.

Lệnh Copy

Sao chép các đối tượng đang được chọn từ trang sơ đồ mạch nguyên lý và dán chúng vào Clipboard. Tương tự như lệnh Cut, các đôi tượng này nằm trong clipboard thì chúng sẽ thay thế những đối tượng chứa trong đó, và bạn có thể dán vào bất kỳ vị trí nào tùy bạn.

Lệnh Paste

Dán các đối tượng đang nằm trong Clipboard vào vị trí đã chọn trong trang thiết kế hiện hành.

Lệnh Delete

Xóa bỏ các đốì tượng đang được chọn trong trang sơ đồ nguyên lý mạch và không đặt chúng vào Clipboard.

Lệnh Select All

Chọn tất cả các đối tượng đang nằm trong trang thiết kế mạch nguyên lý hiện hành.

Lệnh Properties

Lệnh này cho phép bạn hiển thị và thay đổi thuộc tính của các đối tượng. Mỗi một đối tượng đều có những thuộc tính để xác lập tính chất hoạt động của chúng. Thuộc tính gồm tên, các giá trị kết hợp, phần đối chiếu linh kiện và một sổ thông tin khác. Trong Capture, bạn có thể thay đổi thuộc tính, tạo, loại bỏ hay hiển thị các thuộc tính trong trang thiết kế sơ đồ mạch.

Capture có thể đáp ứng được các mạch điện phức tạp. Với trong những bản thiết kế mạch điện tử phức tạp, trang sơ đồ mạch nguyên lý đôi khi được sử dụng tại nhiều điểm khác nhau trong sơ đồ mạch. Vì vậy, từng linh kiện có thể được xem như linh kiện mẫu hay linh kiện tự tạo. Linh kiện mẫu được đồi chiếu với đôì tượng được đặt trong trong trang thiết kế đã xác lập. Còn linh kiện tự tạo thì sử dụng lại của linh kiện mẫu trong trang thiết kế.

Việc thay đổi thuộc tính của đôi tượng phải được thực hiện từ linh kiện mẫu hoặc thay đổi linh kiện tự tạo dựa theo linh kiện mẫu đó.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here